Süleyman Atmaca
Süleyman Atmaca
Yazarın Makaleleri
KADİM ŞEHİR BAYBURD'UN NİV NAHİYESİ GÜMÜŞHANE'YE NASIL BAĞLI OLUR?
Osmanlı Arşivine çalışmaya başladığım yıllardan beri Bayburt ile ilgili elimizden geçen henüz araştırmaya açılmamış belgeleri inceleyip önemli bilgileri not ediyordum. Bir süre sonra tasnif edilen Nüfus Defterlerinde Bayburt'a ait...
BİR SAHTEKÂR ŞEYH VE ÜFÜRÜKÇÜ HİKÂYESİ; ŞEYH ÖMER
Gerek İslam dünyasında ve gerekse Hıristiyanlık dünyasında zamanından beri insanların dua yoluyla şifa bulmaya olan inanışlarını istismar eden binlerce insan çıkmıştır. Bu insanlar halkın saf ve temiz duygularını şahsi çıkarları...
Bayburt'un salgınlarla imtihanı
Malum olduğu üzere uzun zamandan beri dünyada salgın haline gelen Korona virüsü Türkiye'ye de sirayet etti. 2019 Kasım ayında Çin'de ilk ortaya çıktığı söylense de resmen 2019 yılının Aralık ayında dünyayı tehdit eden bir...
BAYBURT ÜSLUBU
'Üslubu beyan ayniyle insandır' demişler büyükler. Yani insanların yetiştiği ortam, çevre ve aldığı kültür ile oluşan kişiliği konuşma tarzına da yansır. Büyüklerin söylediği bu tür sözler öylesine sıradan söylenmiş...
1918'DE TAMAMEN KOVULAN ERMENİLER 1921'DE BAYBURT'TA NASIL KATLİAM YAPTILAR?
Bir müddet önce Bayburt'ta bir yerel gazetede halen mensubu bulunduğum Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 1914-1921 tarihleri arasında Ermenilerin Osmanlı topraklarında katlettikleri Türklerin yerlerine göre sayılarını...
Kanuni Sultan Süleyman'dan Bayburt'a uyarı
Devlet idaresini üstlenmiş kemseler herkese karşı adil olmak zorundadırlar. Bunu sağladıkları ölçüde güç ve itimat kazanır ve başarıya ulaşırlar. Adaletin tesisinde haksızlığın kim tarafından yapıldığına değil gerçekten yapılıp...
Abdulvahap Gazi Bayburt'ta medfun bir sahabe midir?
Osmanlı Arşivi belgeleri ışığında Bayburt'ta Şehit Osman tepesinde yatan bir sahabeden daha önce bahsetmiştim. Bu zatla ilgili olarak belgede 'Serasker-i Fahr-i Kâinat, Ensarî, Şehid Osman Gazi" tabiri aynen geçmekteydi. Bu cümlenin...
Bayburt'ta parti militanı bir kaymakam
Her seçimde basın yayın organlarında devlet görevlilerinin parti görevlisi gibi çalıştıkları yolunda şikâyet haberleri duyarız. Bu hususta en çok ta muhalefet partileri, devletin Vali, Kaymakam gibi mülki idarecilerinin iktidar partisi lehine...
1,5 Asır önce Bayburt'ta "meşe" seferberliği
Bu günlerde bölgemizde ağaç ve fidan dikim çalışmalarının başladığını ve özellikle belediyenin bu yıl ağaç dikme ve yeşillendirme çalışmalarına hız verdiğini yerel basın-yayın organlarından takip ediyoruz. Ne yazık ki, her alanda...
Bir Rus'un gözünden Bayburt'ta Ermeni Mezalimi (2)
Rus işgali sırasında Bayburt'ta Eytamhane Müdürlüğü yapmış olan Rus hemşire Tatyana Karameli hatıratının bu bölümünde Bayburt'ta Çoruh Nehri'nin iki tarafındaki köylere yaptıkları geziler sırasında Rus komutanların...
Bir Rus'un gözünden Bayburt'ta Ermeni Mezalimi (1)
1917 Yılındaki Rus işgali sırasında Rusların himayesindeki Ermeni Çetelerinin; Erzincan, Bayburt ve İspir havalisinde yaptıkları katliamlar çeşitli vesilelerle dile getirilmiştir. Bu katliamları yaşamış canlı şahitlerin hatıratları bir...
İki Bayburt
Osmanlı Devleti Arşivi'ndeki defter ve belgelerde nahiye ve kaza statüsünde iki ayrı bölgedeki iki ayrı Bayburt ismi geçmektedir. Bu iki merkezden biri halen mevcut olmayan Karaman bölgesindeki Karaman Bayburt'u ve diğeri ise günümüzde...
Şehit Osman Türbesi'nde yatan zat kimdir?
Bilindiği üzere Bayburt'un batısındaki bir tepenin üzerinde bulunan ve Selçuklu mimarisinin özelliklerini yansıtan iki türbeden birinde bu tepeye adını veren Şehit Osman namıyla bir zat yattığı söylenmektedir. Ancak kimliği hakkında...
"Bu Suriyelilerin Bayburt'ta ne işi var?" demeyin!
Bilindiği üzere ülkemizin kapı komşusu Suriye'de uzun zamandan beri kanlı ve acımasız bir iç savaş yaşanıyor. Yaşanan bu savaş sebebiyle perişan hale düşen insanlar sığınacakları ilk yer olarak en yakın komşusu olan Türkiye'dir....
Belediyeden ikizlere maaş!
Yazının başlığını görünce bir an heyecan verici yeni bir hizmetin veya nüfus artışını teşvik için yeni bir uygulamanın başlamış olabileceği algısı oluşabilir. Ancak daha baştan söyleyeyim ki; bu hizmet günümüzde değil yüz yılı...
Problemleri ortaya çıkaran zaafiyetler
İnsanlar normal ikili sohbetlerinde olsun gurup sohbetlerinde olsun hep günümüzde toplumsal bir ahlak çöküntüsü içerisinde olunduğundan, fertlerin eskiye göre zenginleştiğinden ama huzurlarının kaçtığından bahsetmektedirler. Hatta nerede...
Yöneticilerimizi denetleme görevimiz
Bir seçimi daha acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Siyasi bir yarışma neticesinde doğal olarak birileri kazandı birileri kaybetti. Kazananlar belki sevindi ama bir yandan da binlerce insanın hak ve hukuk yükünün ve zor bir emanetin boyunlarına...
Osmanlı'da son Bayburt nüfus kayıtları
Uzun yıllardan beri Osmanlı Arşivinde yapılan tasnif çalışmaları neticesinde tasnifi tamamlanan fonlar araştırmaya peyderpey açılmaktadır. Bu kapsamda Osmanlı Devleti'nin son döneminde tutulmuş olan nüfus defterlerinin büyük bir kısmının...
Bayburt'un köy ve aile şecereleri
Yıllar önce Osmanlı Arşivi'nde çalışmaya başladığımda karşılaştığım dost ve hemşehrilerim bana ilk defa kendi köy ve ailelerine ait arşiv kayıtlarını sorarlardı. Ben de dilimin döndüğü kadar kendilerine bu tür kayıtların...
93 Harbi sonrası Bayburt
Osmanlı Devleti'nde yaşanan azınlık isyanları, Rusya ve Batı Avrupa ülkelerinde, Osmanlı Devleti'nde yaşayan Hıristiyanların insan haklarının çiğnendiği konusunda oluşan tek taraflı kamuoyu ile Rusya'nın Balkanlardaki genişleme...
Osmanlı'dan kalan tek sanayi kuruluşu
1970'li yıllarda ilkokulda okurken o zaman ilçe olan Bayburt'taki sanayi kuruluşlarını sayın denildiğinde köyümüze gidip gelirken yolumuzun üzerinde gördüğümüz un fabrikası ve çalışıp çalışmadığını bilmediğimiz tuğla...
Dinmeyen kan: Filistin
Azgınlaşan Yahudi Devleti İsrail, İslam Ümmeti'nin işbirlikçi ve basiretsiz yöneticileri sayesinde kazandığı güçle dönem dönem zulüm nöbetlerine girmekte ve Osmanlı'nın çöküşünden beri Filistin'de açılan yarayı kanatmaya...
Hac, bir seyahat değildir!
Diyanet İşleri Başkanı, hacca rehber din görevlisi olarak gideceklere bir konuşmasında şunu söylemişti: 'Rehberlik ettiğiniz hacı adaylarına haccın bir seyahat olmadığı şuurunu veriniz.” El hâk çok iyi ve doğru söylemişti. İnşallah...
Hart Vakası ve Şeyh Eşref olayının iç yüzü -2-
Daha önceki yazımda yayınladığım arşiv belgesi bu olayın iç yüzünü ortaya koyması açısından çok önemli ve ilk defa gün yüzüne çıkan bir belgedir. Zira bu hususta yazılan yazıların çoğu belgesiz, objektiflikten uzak, resmi tarih...