Değerli hemşerilerimiz... Bilindiği gibi, 7 Ocak 2012 tarihinde Bayburt’ta, Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği’nin (BEKDER) “Onur Ödülleri Töreni” düzenlendi, bizler de bu törene davetli idik. Bayburt’tan yetişmiş, Bayburt’a hizmet etmiş kişilere verilen ve geleneksel hale getirilmeye çalışılan bu ödül verme işini, bir kadirşinaslık örneği olarak takdir ettiğimizi şifahen belirttik, burada da not ediyoruz.

Ödül verilen bu kişilerin özgeçmişlerini ve yaptıklarını tüm Bayburtlu hemşerilerimize duyurmanın da bir yolunu bulmalıyız.

Söz konusu toplantıdan sonra, Bayburt Belediye Başkanı Sayın Hacı Ali Polat, Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) yönetimi olarak bizleri kahvaltıya davet ettiğini ve görüşmek istediğini beyan etti, biz de memnuniyetle kabul ettik. 8 Ocak 2012 Pazar günü saat 8.30’da başlayıp, yaklaşık 11.30’a kadar devam eden bu görüşmede;  Bayburt’un şehircilik sorunları, Belediyecilik faaliyetleri, sorunlar, yapılanlar ve projeler hususunda bilgilendirildik.

Toplantının başında Sayın Belediye Başkanına, BAYPROJE olarak muhtelif şehirlerde yaptığımız 11 toplantıda, Bayburt’ta şehircilik uygulamaları ve belediye hizmetleri ile ilgili olarak hemşerilerimizin dile getirdiği görüşleri ve eleştirileri açık yüreklilikle aktardık. Başkana sohbet sırasında özet olarak aktarmaya çalıştığımız bu görüşleri, şöylece sıralayabiliriz:

-Bayburt’ta doğaya ve tarihi dokuya uygun bir şehirleşme gerektiği, bu konuda titizlik için yöntem geliştirmesi,

-Şehir mimarisi ve tarihi doku açısından yanlış uygulamaların, bir şekilde düzeltilmesi için çalışma başlatılması,

-Modern bir şehir için, otelcilik ve lokantacılık sektörünün geliştirilmesi zorunluluğu.

-Bayburt’ta eski şehrin muhafaza edilmesi ve yeni şehrin planlanmasının gerekliliği,

-Bayburt dışından gelen Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması,

-Bayburt kültürü ile tanışıp, kaynaşmalarını sağlamak için, ev(aile) pansiyonculuğunun geliştirilmesi,

-Bayburt’ta sinema, tiyatro, konser etkinliklerinin geliştirilmesi,

-Bayburt’a has masal, mani, görsel sanat ve oyunların araştırılması,

-Bayburt’un mimari estetik açısından bozulmakta olduğu, bu konuya hep birlikte özen gösterilmesi gerektiği,

-Bayburt’ta bazı yapılarda Bayburt taşı yerine, Erzurum taşı kullanıldığı, taşçılığın gelişimi için, kamu ve yerel yönetim yetkililerinin bu konuya duyarlı olması gerektiği,

-Bayburt Üniversitesi çevresine yapılacak birkaç apart otel ile, hem öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanacağı, hem de yaz sezonunda artan turizme iyi bir altyapı oluşturulmuş olunacağı,

-Çoruh üstündeki köprülerin tarihi dokuya uygun biçimde restore edilmesi ve nehrin iki yakasındaki görüntü kirliliğinin giderilmesinin hayati öneme sahip olduğu,

-Çoruh nehrinden her yönüyle yararlanma yollarının bulunmasına çalışılıp,  yeni ve değişik projeler üretilmesi,

-Organize Sanayi bölgesinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi için Belediyenin de üstüne düşen çalışmaları yapması gereği.

-Aktarılan bu görüşler üzerine, Belediye Başkanı Sayın Hacı Ali Polat, Bayburt’ta yapmış oldukları, yapmakta oldukları, planladıkları işler ve özellikle dışarıdaki hemşerilerimizden destek beklediği konular hususunda bilgi verdi. Bizde her konu ile ilgili görüşlerimizi gezi sırasında beyan ettik.

İçme Suyu Konusu

İçme suyu isale(iletim) hattının Kasım 2010 da tamamlandığı, Kop tarafından Bayburt’a içme suyu getirildiği, ancak bu suyun 45 Fransız sertliğinde olduğu, bunu iyileştirmek için Masat tarafından ikinci bir kaynağın devreye sokulduğu bu suyunda 20 civarında bir sertliğe sahip olduğu ve fakat yaz sezonunda azaldığı belirtildi. Anlaşılan, miktar olarak yeterli su bulunmuş ve şehre getirilmiş olmakla birlikte, sertlik açısından sorun yaşanmakta, bunu giderilmesine çalışılmaktadır. Bilindiği gibi, 30 sertliğin üstündeki sular sert su olarak tanımlanmakta, sağlık açısından zararlı olmamakla birlikte, içme, yemek pişirme, çamaşır yıkama ve sanayiye uygun görülmemekte, kazan ve boruların kireçle tıkanmasına sebebiyet vermektedir.

Mevcut içme ve kullanma suyunun orta sertlikte olması (15 kadar) gerektiği ifade edilmektedir. Suyun sertliğini gidermenin en kolay yolu ise, yumuşak bir su kaynağı bulup, mevcuda karıştırmaktır. Masat’tan tedarik edilen su 20 sertlikte olduğuna göre mevcuda karıştırılması yeterli yumuşatmayı sağlamayacağından, yeni bir yumuşak su kaynağı bulmak gerekmektedir. Bu konuda (uygun kaynağı tespit ve çıkarma hususunda) Devlet Su İşleri (DSİ)’nin ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının yardımcı olabileceğini düşünüyoruz.

Şehir içi Su, Kanalizasyon ve Atık Arıtma Tesisi

Bu konularla ilgili çalışmaların devam ettiği, Şehircilik Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ve olumlu sonuçlar alındığı ifade edilmiştir. Gelişmelerle ilgili önümüzdeki dönemde daha somut bilgiler alacağımızı umuyoruz.

Hidroelektrik Enerji Santrali Projesi

Bayburt Belediyesi olarak, 6 Megawat’lık bir Hidroelektrik santrali kurulması için teşebbüse geçildiği, bu santralin işletim hakkının “Bayburt Grup”tan hibe şeklinde devralındığı, EPDK’dan gerekli izinlerin alındığı, kamulaştırmanın yapıldığı ve gerekli kaynağın İller Bankasından tedarik edilmekte olduğu belirtildi. Biz de, bu yatırımın Belediye için önemli ve sürekli bir gelir kaynağı olacağını, ancak suyun santrale sevki sırasında çevre kirliliğine sebebiyet verilmemesine özen gösterilmesi gerektiğini belirttik. Bu konuda da Başkan; duyarlı olduklarını, suyun sevk edilme mesafesinin büyük kısmının tünel olacağını beyan ettiler. Bu arada şunu da belirtelim, Kayseri’ye dönüş yolunda karşılaştığımız Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. Genel Müdürü dostumuz Şadi Büyükkeçeci’ ye ayaküstü konudan bahsettik, oda hidroelektrik santralinin Bayburt Belediyesi için isabetli bir yatırım olacağını ve bu konuda her türlü bilgi desteğini de verebileceklerini beyan etti.

Çarşı Köprüsü ve Diğer Köprülerin Durumu

Çarşı köprüsü ile ilgili sorunların aşıldığı, yıkımların yapıldığı ve şimdi bu köprünün restorasyonu çalışmalarına başlandığı belirtildi. Bu restorasyon işinin finansmanı için, İstanbul’da bir belediyenin katkısı sağlanacağı ifade edildi. Bizim Çoruh üzerindeki tüm köprülerin bir bütünlük içinde restore edilmesi gerektiği, şehir mimarisi açısından bunun zorunlu olduğu görüşümüze karşı da Başkan, bu konuda her kuruluşla işbirliği yapabileceklerini, gerek mimari düzenleme ve gerekse finansman konusunda işbirliğine açık olduklarını beyan etti. Kanaatimizce; Çoruh ve üstündeki 9 köprü birlikte değerlendirilmeli, şehir sınırları içinde Çoruh’un iki yakasının düzenlenmesi, köprülerin restorasyonu ve Çoruh’un temizliği bir bütün olarak ele alınmalı, projelendirilmeli ve kamuoyunun beğenisine sunulmalıdır. Böyle bir proje çalışmasına tüm STK’ların her yönüyle destek vereceklerini umuyoruz.

Şair Zihni Kent Parkı

Bayburt’tan Erzurum istikametine çıkışta yol ile Çoruh arasındaki ağaçlık alanda 184 bin metrekarelik bir bölüm “Şair Zihni Kent Parkı” olarak düzenleniyor. Halen düzenleme çalışmaları devam eden ve bu yıl içinde hizmete girecek olan bu parkta piknik alanları, hizmet binası, çocuklar ve gençler için oyun ve spor alanları mevcut. Halen kavak ağaçlarının yoğun olduğu bu parkta, zamanla çam ağaçlarının hakim olacağı da belirtildi. Bu park ilerde Bayburtlunun tatil günlerini değerlendirebileceği güzel bir mekân olacaktır.

Şelale Projesi

Yine Erzurum istikametinden şehre girişte sağ taraftaki yamaçlara, büyük bir şelale yapımı projelendirilmiş bulunmaktadır. Gerçekten yamaçların konumu itibariyle ve yol üstü olması dolayısı ile görkemli bir görsellik sağlayacak bu çalışmanın, İstanbul’da “Bağcılar Belediyesi” tarafından finanse edileceği ifade edilmiştir. Bayburt Belediyesine önemli bir mali yük getirmeyecek bu projenin, Bayburt’un girişinde-çıkışında farklı ve güzel bir görüntü sergileyeceğini düşünüyoruz.

İmaret Tepe Çevre Düzenlemesi

İmaret Tepe’de mevcut abide ve civarının gerçekten ciddi bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu görülmektedir. İyi bir düzenleme ve sürekli bakımla, bu tepedeki anlamlı abideyi ziyaret edenlerin ve o noktadan Bayburt manzarasını seyredecek olanların mutlu olacağı bir mekân oluşturulmuş olacaktır. Düzenlemenin bu yıl içinde bitirilmesi beklenmektedir.

1200 Konutluk Yerleşim Alanı Projesi

Şehit Osman’a çıkılan yolun alt tarafına ve gerideki paralel tepenin yamaçlarına 1200 konutluk modern bir yerleşim alanı inşası düşünülmektedir. Sayın Polat’ın düşündüğü, böyle bir proje hayata geçirilirse, Bayburt dışındaki hemşerilerimizin Bayburt’u ziyaretlerinde rahat bir biçimde ikamet edebilecekleri bir mekân oluşturulması ve buradaki daireleri hemşerilerimize peşinen pazarlamak sureti ile projenin kendi kendisini finanse etmesini sağlamaktır. Tabii proje sonuçta Belediye için ilave bir kaynak da yaratmış olacaktır. Düşünülen yerleşim biriminin; Şehir, Çoruh ve Kale manzarasına sahip olması yanında, kendi yönetim, bakım ve güvenlik sistemine sahip olması da, cazibesini artırmaktadır. Kanaatimizce böyle bir projenin başarılı olması için, bu konuda deneyimli bir yüklenici firma ile birlikte hareket edilmesi ve pazarlama konusunda da profesyonel kuruluşlardan destek alınması zorunludur.

Bayburt Kalesi

Bayburt kalesinin mevcut hali, tarihi ve mimari değeri açısından layık olmadığı bir bakımsızlık ve ilgisizlik görüntüsü sergilediğinden, belediye olarak konuya sahip çıkılmaya çalışıldığı belirtildi. Bu amaçla Maliye Bakanlığı’na müracaat edildiği, bir proje sunulduğu, kalenin yönetim ve kullanımının Belediyeye verilmesinin istendiği izah edildi. Bayburt kalesinin sahipsizliği, bir güvenlik ve kontrol sisteminden mahrum bulunması, dolayısıyla tahrip olduğu, kirlendiği ve değerine uygun biçimde yararlanılamadığı da bilinmekte,  basın organlarında sık sık gündeme getirilmektedir. Bu sebeple, Belediye’nin kale ile ilgili projesinin desteklenmesi gerektiği ve bir an önce kalenin gözetim ve bakım altına alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Belediyenin, kaleye kontrollü girişin sağlanması, güvenlik, temizlik, ziyaretçilere hizmet ve bilgilendirme açısından önemli işler yapabileceği beklenebilir.

SONUÇ / Belediye Başkanı Sayın Polat’ın davetini ve proje uygulama yerlerinde yaptığı 2-3 saatlik bilgilendirmeyi, önemli bir açık yüreklilik ve Bayburt yararına bir işbirliği ve yardımlaşma göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Bu tür bilgilendirmelerin sürekliliği sağlanmalıdır. Biz BAYPROJE olarak kendi payımıza, bu konuda üstümüze düşeni yapacağız.

Bayburt’ta belediye hizmetleriyle ilgili olarak, her hemşerimizin bir değerlendirmesi olacağı, farklı beklentilerin gündeme getirileceği tabiidir. Belediyenin tüm mali, idari ve teknik olanaklarını bilmeden, fikir beyan etmek, eleştirmek doğru olmamakla birlikte, önemli mali kaynağa gerek olmadan verilebilecek hizmetleri, yapılan uygulamalardaki yanlışlıkları görmek ve eleştirmek de olağandır.

Konu Bayburt’un büyümesi, gelişmesi ve kalkınması olunca, her Bayburtlunun Bayburt’la ilgili tüm problemlerin takipçisi olması, ancak o nispette de Bayburt’u tanımaya çalışarak, doğru bilgilenerek, fikir ve proje üretmesi gerekmekte, kendi çapında mevcut projelere maddi, manevi destek vermesi beklenmektedir.

İşte BAYPROJE’ nin gerçekleştirmeye çalıştığı da esas itibariyle budur.

Ocak 2012

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kemal Timur 8 yıl önce

Öncelikle şehir görünümüne kavuşturacak basit ama yapılmayan
Kaldırımlar, kalın sıcak asfalt,
Mimari taş köprüleri ve Bayburt etraf dağlarını yeşillendirme gibi görsel çalışmaların ne zaman yapılacağını çok merak ediyorum..
Köprüleri lütfen demir yığınlarıyla değil, kendi mimari taşımızla kemerli olacak şekilde asırlara hitap edecek şekilde yapalım..

Avatar
Emre Güzel 8 yıl önce

Sevgili hocamızın sıralamış olduğu projelerin hayata geçmesinin olmazsa olmazı Tren,dir dolayısıyla tren,nin Bayburttan
geçmesi hususundaki çalışmaları olacağı kanaatini taşımaktayız.,en derin saygılarımla arz olunur,sevgili hocam.

Avatar
VEHAP SULTAN DERNEĞİ-BAYBURT 8 yıl önce

SAYIN RIFAT YILDIZ HOCAMIZ,SELAM VE SEVGİLER SUNARAK,ŞİRİN BAYBURT,UMUZA ACİL OLARAK "TÜRİZM VE
OTELCİLİK YÜKSEK OKULU"NUN AÇILMASI,BÜYÜK BİR İVME KAZANDIRACAĞI AŞİKARDIR.,DOLAYISIYLA BU PROJENİN HAYATA GEÇMESİ HUSUSUNU ARZ EDEREK,CÜMLENİZE SAYGILAR SUNARIZ.
(ABDÜLVEHHAB GAZİ KÜLL.YAP.YAŞ.TAN.DERNEĞİ)İRT:TLF:0(458)211 70 10.BAYBURT / TÜRKİYE.

Avatar
Ayhan Akın - Disburg 8 yıl önce

Safranboluda "minyatür park" içerisine tarihi saat kuleleri konulacak.Bayburt saat kulesininde, o parkta olması çok mükemmel
olur, saygılar.

Avatar
Marmara bölg. Bayburtlular Derneği-İst. 8 yıl önce

tren treboludan geçer ise trabzon-bayburt-rize-artvin illeri ılçe veye köy olur.,sayın hocamız,sıraladığnız projelerin
hayata geçmesi ulaşımla olur! en hesaplısıda tren,dir.,saygılar sevgili hocamız,prf dr.Fazıl hocayada çok teşekkür ederiz.
"ayrıca Havaalanıda gerekli"