Faruk Nafiz Kılıçalan
Faruk Nafiz Kılıçalan
Yazarın Makaleleri
Bayburt Gençosman ve Şair Zihni Kültür Sanat Festivali (1986)
Yıl 1986.. Bayburt henüz İlçe.. Minyatür bir Anadolu şehri.. Bir zamanlar "kavimler kapısı", diye tarihin tozlu sayfalarında önem atfedilen tarihi kent. Nüfusu 120 bin civarında, göç bütün hızıyla devam ediyor. Kanayan yaraya bir neşter...
ASABİYET
Ne inacımızda, ne itikad ve ne de edinmiş olduğumuz müktesebat içeriğinde, esasen bir kabile reaksiyonu, daha ziyade ilkel bir şark tezahürü olan ve sözlükte: "sinirlilik, asabi yapıda olma", diye tarif edilen, akla ve toplumsal yaşama hiçbir...
PANORAMA
Zaman geçtikçe, zemin sertleştikçe, sorunlar zülfiyare değdikçe.. fotoğraf  büyüdükçe, fikrimiz daha da berraklaşıp, netleşiyor.. Değerli dostlar, biraz uzun olacak ama söylemekliklerime, sabrınıza sığınarak şöyle başlamak...
Şiir ve Dil Üzerine
Kültür milli, medeniyet ise evrensel, yani müşterektir..  Lokal kültür insanlık aleminin mevzi hayatındaki değerler dizisiyle süzülüp ortak paydalar(ın)da tezahür eden ve bir diğeriyle paydaş olan artık kazanımlarını medeniyet dediğimiz...
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
Evet öyle oldu..  Garabete bakar mısınız, o kadar garip, o kadar şeni ve o kadar absürt işler oluyor ki...  İnsan, bazen bütün bu gördükleri ve yaşadıklarıyla edindiği malûmatlar ışığında, düşündükçe "bu...
102. YIL
Milli ve dini hinterlandımızda kurulan devletlerimizin başındaki her bir erk'in, ilâhi bir tecelliden mi mülhem bilinmez, "gaflet yahut dalalet" veyahut, moda deyimiyle "metal yorgunluğu (??)"ndan, güç zehirlenmesinden helak olmamaları, kapılıp...
HEDEF
İlk hedef, büyük Türk Milletinin layık olduğu milletler ailesi içinde hakettiği yere, onu ulaştıracak olan..  muasır medeniyete inkişafının, idrak ve inşasını sağlamak üzere,  fetret dönemine girmiş şuur ve idrak sahibi Türk...
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ NEDİR, NE DEĞİLDİR?
Bugün Türkçüler günü, Kutlu Olsun.. Beşeri sistemlerin vücut ettiği, mayalandığı, kemâla erdiği yer fikirdir.. Hepsi de eksik ve yetersizdir.. Bunların içinde en güçlü olan, en elle tutulur olanı asabiyet ve ırkçılıktan beri olan Milliyetçiliktir.....
"Evlâd-ı Resul"
Rabbim bana, "Ey Faruk Nafiz kulum, söyle, seni kimin evladı olarak yaratayım" deseydi, ruhuma can ve beden verdiğinde hiç şüphesiz ve tereddütsüz, "Peygamberimiz Ahmedi Mahmut Mehemmet Mustafa", derdim. Evet, seçme şansımız yok.. Ve eminim ki...
SURİYE
Sevgili okuyucularım, ben şiir ve kendi zaviyemde denemeler yazan bir beni âdemim.. Siyasetten pek anlamam, anlamadığımdan olsa gerek; 'ne şaha, ne de padişaha yaranamadık', bu güne kadar.. Dış politikayı takip ederim.. Ederim, zira...
MURAKABE
Kendini suret-i haktan sayan ve mevzi ve lokal, hususi hayatımıza müessir olan, birkaç kasaba münevveri ile siyasette kendi öngörü ve köhne fikirlerinin üzerinde hiçbir değer yargısına itibar etmeyen; dağınık zihniyet ve var olduğunu sandığı...
Başkanım Naci Memiş
Vefâtından iki ay evvel, 27 Mart 2019'da yazmış, sosyal medyada yayınlamışım.. Sevgili Başkanıma Cenabı Allahtan rahmet ile mağfiret dilerim.. *** On beş yaşından, şimdilerdeki tabir ve tarifiyle ergen çağlarından beri arkadaşız;...
Pala Ahmet Aksoy (Tırık Ahmet)
Dostlarım, namı diğer Pala Ehmet ve ‘Tonturakzade Tavus Nene'nin torunu Ahmet Aksoy ağabeyimizi 1968 yılından yani ilkokul dördüncü sınıftan beri tanırım.. Kadızade mahallesine yani Ahmet ağabeylerin hemen üst tarafındaki taş binada;...
Vaziyet
Soru şu, Horasan talebelerini ve 'Nizamiye Medrese'lerini beri tutsanız.. O çok güvendiğin(m)iz müktesebatta ne kalır sevgili dostlar.. Kaldı ki, birileri günümüz ibretlik İslâm âlemine ne atıflar yapıyorlar.. Kuru ve çok bilindik...
3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ
Galiba ve muhtemelen 1977 veya 1978'in 2 mayısı 3 mayısa bağlayan gecesiydi. O senelerin mutad işlerinden biri de, slogan yazmaktı..! Biz de o işte pek mahirdik hani. İşte o, bir ilkbahar akşamı, ilerleyen saatlerde gece tam bir dolunay şöleni...
Şiir ve Sanat üzerine birkaç söz ile Şair Nedim
Ademoğlunun temiz, ulvi ve beliğ tarafları olduğu gibi, pespaye, kirli ve şeni, bayağı, adi tarafları da vardır. Maalesef edebiyatımıza, sanat mabedimize, insanlığın değersizliklerini 'sokan', "sanat adamları" da olagelmiştir. İnsanlığın...
ANDIMIZ
Biz öyle bir milletiz ki; Dövlet-i Âliyyenin, Islahat Fermanı'yla (1856), devrin güçlü devletlerinin (Rusya-Fransa/İngiltere) zorlaması, devletin zayıf, bitkin, borçlu, şaşkın ve hantal halinden istifâde ile "dahili ve harici bedhahları"...
Sanat üzerine...
"Sanat: düşüncenin; düşünce: mukaddeslerin emrinde olmalı" demiş büyük mütefekkir Cemil Meriç. Sizce de doğru mu bu öngörü. Üstadımız, kemiyeten bir kanaat önermişliği olsa da, sanatın keyfiyeten sınırlanamaz olmaklığı gerekmez...
YİNE ŞİİR
Alıntılı taklit (pastiş) değil, şiir hususi ve şahsidir. Gönül, yani dil ifrazatıdır şiir. Okuruna indiğinde artık umumidir şiir. Önce hususi, sonra umumi değilse nasıl şiir olur? Malzemesi engin bir hayal dünyası ve geniş müktesebat...
Benden söylemesi
Bir adama, bir ademe bağlanıp gitmişler, hepsi zararda, hepsi ziyanda... En hazini de bu kervana itiraz edenleri de sürüklüyorlar peşlerinden. Peşinen söylemeliyim amacım bir siyaseti zemmetmek veya diğer bir siyaseti methetmek değildir maksadım......
FACEDAŞLIK HUKUKU
Sevgili okuyucularım, muzdarip değilim ama çok garibime gidiyor. On yıldır bu Face denilen zaman ve mekân dairesinin müptelası olduk, kâh güldük kâh güldürdük, gahi de ağladık, ağlattığımızda olmuştur elbet... Hususen iyisiyle kötüsüyle...
Ma'şeri Bayburt'tan Ali Kemal Kumkumoğlu
Aslen Çaykara'lı... Fakat doğma büyüme Bayburtlu... Sancaktepe (Keleverek) köyünden, 1960-70'li yılların Bayburt İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Kumkuoğlu'nun 4 numaralı mahdumu, Tuzcuzade Mahallesinde (Galer) ikamet idiler....
Ma'şeri Bayburt'tan Hüsamettin Elçi
Şair, gönül ve kültür adamı.. Uğraştığı başka bir çok iş alanı vs. var ama bize Hüsamettin Elçi denildiğinde ilk aklımaz gelen hususi tezahürü budur. Bahse konu değerli hemşehrimiz, Hüsamettin Elçi beyi kadimden beri tanırız. Memleketimizde...
Ali Kemal Temuçin (Hafızai Beşer'den)
Sevgili okuyucularım Ali Kemal Temuçin, memleketimizin seçkin ve asil bir ailesine mensup olup, bu asaletin hakkını ve karşılığını tüm yaşamı boyunca fazlasıyla vermiş bir gönül adamıdır. Eşraftan, Tuzcuzade Mahallesi'nden lakabıyla...