U. Ahmet Aker
U. Ahmet Aker
Yazarın Makaleleri
HACI OSMAN
Doğu Karadeniz boyunca uzanan Soğanlı Dağları'ndan kopup gelen gümüş renkli, buz gibi alabalık derelerinin suladığı, aynı dağların eteklerine yaslanmış verimli arazilere ve daha çok Çaykara civarından gelenlerin kullandığı Kuşmer...
TERZİLERİN PİRİ
Osmanlı Devletinde yedek subaylar, medrese mezunları arasında yapılan sınavla seçilirdi. Erzurum'da yapılan ve çok az kazananı olan sınavı başarıp, tabur imamı olarak Harb-i Umumi'ye katılan Ahmet Hasbi Efendi, Kop cephesindeyken...
Çocuk Sevinci
Hayat boyunca yaşanan olayların büyük kısmı unutulur, çok azı hatıra olarak ölünceye kadar insan hafızasında kalır. Unutulmayan anıların mutlu edeni de vardır, akla gelince gözleri buğulandırıp iki damla yaş indireni de. Ülkü...
"Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına"
Takside bu türkü çalıyordu, düşüncelere daldım, daha önce aklıma takılıp bir tarafa yazdıklarımı hatırladım; yüz yıllardır sıkıntılarımız, dertlerimiz, sevinçlerimiz için söylemişiz türküleri, rahatlamışız onlarla, dert serdeyse...
MİMAR SİNAN’IN ESERLERİ VE KORUMA ANLAYIŞI 
Mimar Sinan'ın yaklaşık elli yılda yaptığı eserlerinin sayısı, değişik kaynaklarda 335, 365, 375, 477 gibi farklı sayılarda veriliyor. Şehrin dokusu ve çevresiyle ele alındığı eski eserleri koruma anlayışı ise günümüzde örnek...
ÖZÜ KALEŞEHRİ VE OZULULAR
Özü Kalesi'ni 1492 yılında Kırım Tatarlarının Hanı Mengi Giray, Lehistan'a karşı inşa ettirmiş. Bu yıllarda Kırım Osmanlı Devleti'ne tabi bir hanlıktı. Kaleşehir, 1493'de Rus Kazakların eline geçse de, 1502'de...
DOĞU CEPHESİNİN ÖNEMLİ BİR SAFHASI: BAYBURT SAVUNMASI 
Türkiye Günlüğü Dergisi 144. Güz sayısında; Ankara'da Milli Meclis'in toplanması, Misak-ı Millî ilanı, Kâzım Karabekir kumandasındaki Şark Ordusunun Ermeni Ordusunu Oltu'da yenmesi, Kuvâ-yı Milliye'den nizâmî orduya...
MEVLANA VE MESNEVİDEN SEÇMELER
Mevlana'nın asıl adı Muhammed Celaleddin'dir. Mevlana ve Rumi kendisine sonradan verilen ünvanlardır. Mevlana: efendimiz, Rumi ise; Anadolulu anlamına gelir. Doğum yeri bugün Afganistan sınırlarında kalan, Türklerin eski ve büyük...
ÇAY SUYUNDA KURBAĞA
Karabey Ağa, kıtlık yılları bilinen 1940'lı yıllarda Şingâh mahallesinin muhtarlığını yaptı. Şeker, yağ, patates, ekmek gibi temel gıda maddelerinin karne ile muhtarlar tarafından dağıtıldığıbu yıllar, İkinci Dünya savaşının...
AKASYA SOKAĞINDAKİ ARMUT AĞACI
Bayburt Kalesi'ne doğru yükselen Mehmet Çelebi mahallesi, sonradan ayrıldığı Şingâh'tan daha küçük, eski bir yerleşim yeri. Kaleye son ve en kapsamlı tamiratı yaptıran Saltuklu Hükümdarı Mugusiddin Tuğrul Şah'ın kitabeleri...
Şehir Müzesi
1989'da Bayburt'un vilâyet, Namık Kemal Zeybek'in kültür bakanı olması ile zaman zaman gündeme gelen, sonraki yıllarda bir ara müze müdürü dahi atanan şehir müzesinin artık gerçekleşme yoluna girdiğini yetkililerden aldığımız...
HUZUR
Şiir ya da nesir kitapları yazıp yayınlamak, eski müelliflere göre günümüz yazarları için daha kolay bir iş lâkin, bir çok müellifin kaybolan eserleri gibi, şehrimizden, yakınımızdan "Celâli Divanı'' gibi, "Fetavayi El Feraizil...
BAYRAMDA DUA
Yüce Yaradan ile baş başa kalıp, birisinin söylediğini anlamadan tekrarlamak yerine, kendi konuştuğum kelimelerle içimden geldiği gibi dua etsem kabul olmaz mı ki? Ey güzel Allahım; güneşimizi esirgeme, ruhumuz kararır, üşürüz.. Ölçülü...
ZOR GÜNLER
Tüm insanlığı tehdit eden, din mezhep, ırk, zengin, fakir ayırmayan, torpil-rüşvet bilmeyen, bulaşıcı ve acımasız düşmana karşı alınan, alınmaya çalışılan tedbirler ve yaşananlar türlü düşünceler uyandırıyor hepimizde. Alışkanlıklarımıza...
UZAKTAKİ KÖY
Genç yaşında parasız, pulsuz geldiği İstanbul'da, uzun yıllar gurbetçilik yapıp bilek gücüyle çalıştıktan sonra, kendi işini kuran, bu arada hatırı sayılır miktarda mal mülk edinen Halit Efendi, yaşlanınca elini ayağını ticarî...
ŞEHİTLERE MEKTUP
Şehitlerin mekânının cennet olduğunu bildiren kutsal kitabımız, size karşı ihmallerin ortaya çıkardığı vicdan azabımızı bir nebze hafifletiyor. 17 Temmuz 1916'da ilk düşman birliği Çoruh boyundan şehrimize girince; destanlaştırdığınız...
VEFA
Yaşadığı ortamda duygu ve düşünceleri dile getirip tüm yurtta tanınan, Zihnî,Celali, Hicrani gibi şairlerimizde en çok işlenen tema, ayrılık acısı (hicran) ve vefasızlıktan şikâyettir. Emin Fevki Efendi de meşhur şarkısında, "Seni...
Çoruh'un Doğduğu Yer
Osmanlı Devleti döneminde Çermeli nahiyesi (1) olan Çermeli deresi yerleşimi, çoğunluğu Çoruh'un ana kolunun ortadan aktığı Mescit dağlarına doğru yükselerek uzanan verimli vadide, az bir kısmı engebeli arazide olmak üzere İspir kazasına...
EFSANE GÜÇ VE AŞK HİKÂYESİ
Anadolu'da, İran'da, Mezopotamya'da binlerce yıl önce yaşadığına inanılan güçlü insanların anlatıldığı, Köroğlu, Zaloğlu Rüstem, Gılgamış destanları vardır ama sevdanın anlatıldığı; sonu bazen ilahî aşka giden,...
Asri Hoca
1939 yılında Bayburt'ta doğup ilk ve ortaokulu Bayburt'ta bitiren Asri Çubukçu, liseyi Erzurum'da, yüksek tahsilini ise Ankara İlahiyat Fakültesi'nde ikmal etti. Yozgat'ta İmam Hatip Okulu öğretmenliğinden sonra, 1972'de...
Yedigöller ve Yol
Çaykara'ya bağlı üç mahallelik Haldizen köyü (yeni ismi Demirkapı) ve Bayburt'a bağlı Üzengili (Aşhınas), Ardıçgöze ve Göloba köylerinin bulunduğu yüksek arazideki Yedigöller; Atlas Dergisi'nin 2009 yılında ilân ettiği...
Kadim Bereket Yolları
Karadeniz ile Anadolu arasında uçsuz bucaksız bir duvar gibi uzanan Soğanlı Sıradağları ve Artvin'e doğru bu sıradağların devamı olan Kaçkar'lardan kopmuş gibi duran yüce Yamalı Dağı; denizden gelip Soğanlı sırtlarından Bayburt...
Değirmenlerimiz
Buğdayın öğütülüp un yapıldığı su değirmenleri, toplumumuzda ikibinli yıllara kadar ekonomik hayatın olduğu kadar sosyal ve kültürel hayatın da vazgeçilmez unsurlarındandı. Yeterli suyu olan hemen her köyde değirmen bulunurdu. Taşlarının...
21 Şubat ve Dertlerimiz
21 Şubat'ın bu yılki kutlamasında hoşgörüden yoksun insanlara malzeme çıktı. Başlangıçta İstiklal Marşı'nı okuyup oturan protokolün "her zaman yapıldığı gibi" sahnelenen tiyatro parçasına ilave edilen İstiklâl Marşı okunurken...