U. Ahmet Aker
U. Ahmet Aker
Yazarın Makaleleri
Sanayileşememe ve Kefeli Un Fabrikası
Mısır Valisi M. Ali Paşa isyanı sonrası, Sultan II. Mahmud'un Ruslarla yaptığı güvenlik anlaşmasıyla Boğazları Rusya'ya kaptırmaktan korkan İngiltere; donanmasıyla, ordusuyla  isyanın bastırılmasına yardım ederek, Mısır'a...
Sesler
Bu yıl ağustos sıcak geçiyor, seherin serinliğinde seher yelini görmek, duymak  dışarı çıkmadan olmuyor. Bahar mevsimi geçtiğinden mi acaba, yakındaki koruluktan duyulan ısrarlı bülbül sesi yok, zaten koruluğun yeri bina yapmak için...
Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı ve Şehir Müzesi
31 Ağustos 1963 yılında rahmetli Osman Okutmuş'un ve o günkü garnizon komutanının öncülüğünde, şehir sakinleri tarafından yapımı tamamlanıp açılan Kop Şehitleri Anıtı, büyük bir eksiğimizi gidererek dört buçuk ay süren...
Culfa
Kıratlı köyünden Hikmet Turgut, dedesinin babası olan ve ismi şehir merkezine yakın köylerde arazi ismi olarak halen yaşayan Culfa'yı her fırsatta anlatır. Asıl adı Abdullah olan Culfa'nın hareketli ve sıra dışı hayatı yakın...
19. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Ekonomisinin Genel Durumu
Toplum menfaati için fedakârlık yapmayı öne çıkaran gelenek ve inançlar, savaşların yıkıcı etkileri gibi sebepler; Osmanlı Devletinin, ekonomiyi her şeyin üstünde gören Avrupa devletleriyle rekabet etme şansını azaltan sebeplerdendir....
Kesici Aletler
Geçen yıl yan binayı yıktığında tanıştığım yıkım müteahhidi ile işyerimde karşılaştık, zorlu bir yıkım yaptığını, üniversitenin içinde 'kesici aletler” fabrikasının binasını yıkmakta olduğunu söyledi. Kesici Aletler...
Dehr ve Çoruh’un Hışmı
Arapça'dan Osmanlıca'ya yani dilimize geçmiş olan dehr kelimesi eskiden çok kullanılırmış. Ebedî zaman, çağ anlamına geliyor. Doğrusu ben de sözlüğe bakmadan manâsını bilemedim. Şair Zihnî bu kelimeyi şiirlerinde...
Pulur Millet Mektebi 
Cumhuriyet Mektebi Baş Muallimi Ahmet Hasbi Bey, Vilâyetten gelen ve Maarif Vekâletinden tasdik edilmiş olan 29.9.1930 tarihli ve 2342-445 numaralı telgrafla Pulur Mektebi Baş Muallimliğine tayin edilir, bu tayin kendisine 29.9.1930 tarihli yazı ile...
Cirit Şehri
At üzerinde iki takım arasında oynanan, kendine has kuralları olan cirit sporu; Türklerin Anadolu'ya kitleler halinde geldiği yıllardan itibaren bin yıla yakın bu topraklarda oynanır, severek izlenir. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Türkleri...
Bayburt Yazısı
1054 yılında, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey komutasındaki Oğuzlarla tanışan Bayburt  1071'den sonra Türklerin ikâmet ettiği yer oldu. 1514 yılında Osmanlı egemenliğine geçinceye dek bir çok beylik ve devletin egemenliği...
Genç Osman   
Bağdat muhafızı Bekir Subaşı'nın 1623 yılında isyan edip İran Şahı Abbas'tan Osmanlı'ya karşı yardım istemesi ile Safevi Ordusu Bağdat'ı zahmetsiz teslim aldı, Bağdat on dört yıl İranlılarda kaldı. 1514 Çaldıran...
Cumhuriyet Dönemi’nde Bayburt (1923-1950)
Dr. Öğretim Üyesi Serdar Göktaş yazdığı kitapta; 1923'den başlayarak 1950'ye kadar Bayburt'un fiziki yapısını, tarihsel sürecini, idari ve siyasi durumunu, sosyo-kültürel durumunu, nüfus ve eğitim durumunu, belediye işleyişini,...
 TURNA
Aşıkların, şairlerin muhakkak bir şiirine konu ettiği, dertlilerin içlerini döktüğü, dünyadaki her milletten insan topluluğunda edebiyatın, sanatın, tasavvufun, şarkının, türkünün vazgeçilmez figürü olan, Anadolu'da turna veya...
GARİP HİKÂYE
Prof. Saim Sakaoğlu Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi iken Bayburtlu Zihnî hakkında çok önemli çalışmalara imza atmıştı. 1928 yılından itibaren Bayburtlu Zihnî hakkında ilk akademik çalışmaları yapan Z. Fahri...
MENGÜCEKGAZİ’DE 
Erzincan Mengücekgazi Hastanesi büyük bir hastane. Adını aldığı Mengücek Gazi Erzincan, Kemah, Şebinkarahisar ve Divriği'ye hakim olan Mengücüklü (Mengücekli) beyliğinin kurucusu. Mengücük Gazi, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın...
HACI OSMAN
Doğu Karadeniz boyunca uzanan Soğanlı Dağları'ndan kopup gelen gümüş renkli, buz gibi alabalık derelerinin suladığı, aynı dağların eteklerine yaslanmış verimli arazilere ve daha çok Çaykara civarından gelenlerin kullandığı Kuşmer...
TERZİLERİN PİRİ
Osmanlı Devletinde yedek subaylar, medrese mezunları arasında yapılan sınavla seçilirdi. Erzurum'da yapılan ve çok az kazananı olan sınavı başarıp, tabur imamı olarak Harb-i Umumi'ye katılan Ahmet Hasbi Efendi, Kop cephesindeyken...
Çocuk Sevinci
Hayat boyunca yaşanan olayların büyük kısmı unutulur, çok azı hatıra olarak ölünceye kadar insan hafızasında kalır. Unutulmayan anıların mutlu edeni de vardır, akla gelince gözleri buğulandırıp iki damla yaş indireni de. Ülkü...
"Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına"
Takside bu türkü çalıyordu, düşüncelere daldım, daha önce aklıma takılıp bir tarafa yazdıklarımı hatırladım; yüz yıllardır sıkıntılarımız, dertlerimiz, sevinçlerimiz için söylemişiz türküleri, rahatlamışız onlarla, dert serdeyse...
MİMAR SİNAN’IN ESERLERİ VE KORUMA ANLAYIŞI 
Mimar Sinan'ın yaklaşık elli yılda yaptığı eserlerinin sayısı, değişik kaynaklarda 335, 365, 375, 477 gibi farklı sayılarda veriliyor. Şehrin dokusu ve çevresiyle ele alındığı eski eserleri koruma anlayışı ise günümüzde örnek...
ÖZÜ KALEŞEHRİ VE OZULULAR
Özü Kalesi'ni 1492 yılında Kırım Tatarlarının Hanı Mengi Giray, Lehistan'a karşı inşa ettirmiş. Bu yıllarda Kırım Osmanlı Devleti'ne tabi bir hanlıktı. Kaleşehir, 1493'de Rus Kazakların eline geçse de, 1502'de...
DOĞU CEPHESİNİN ÖNEMLİ BİR SAFHASI: BAYBURT SAVUNMASI 
Türkiye Günlüğü Dergisi 144. Güz sayısında; Ankara'da Milli Meclis'in toplanması, Misak-ı Millî ilanı, Kâzım Karabekir kumandasındaki Şark Ordusunun Ermeni Ordusunu Oltu'da yenmesi, Kuvâ-yı Milliye'den nizâmî orduya...
MEVLANA VE MESNEVİDEN SEÇMELER
Mevlana'nın asıl adı Muhammed Celaleddin'dir. Mevlana ve Rumi kendisine sonradan verilen ünvanlardır. Mevlana: efendimiz, Rumi ise; Anadolulu anlamına gelir. Doğum yeri bugün Afganistan sınırlarında kalan, Türklerin eski ve büyük...
ÇAY SUYUNDA KURBAĞA
Karabey Ağa, kıtlık yılları bilinen 1940'lı yıllarda Şingâh mahallesinin muhtarlığını yaptı. Şeker, yağ, patates, ekmek gibi temel gıda maddelerinin karne ile muhtarlar tarafından dağıtıldığıbu yıllar, İkinci Dünya savaşının...