U. Ahmet Aker
U. Ahmet Aker
Yazarın Makaleleri
MİMAR SİNAN’IN ESERLERİ VE KORUMA ANLAYIŞI 
Mimar Sinan'ın yaklaşık elli yılda yaptığı eserlerinin sayısı, değişik kaynaklarda 335, 365, 375, 477 gibi farklı sayılarda veriliyor. Şehrin dokusu ve çevresiyle ele alındığı eski eserleri koruma anlayışı ise günümüzde örnek...
ÖZÜ KALEŞEHRİ VE OZULULAR
Özü Kalesi'ni 1492 yılında Kırım Tatarlarının Hanı Mengi Giray, Lehistan'a karşı inşa ettirmiş. Bu yıllarda Kırım Osmanlı Devleti'ne tabi bir hanlıktı. Kaleşehir, 1493'de Rus Kazakların eline geçse de, 1502'de...
DOĞU CEPHESİNİN ÖNEMLİ BİR SAFHASI: BAYBURT SAVUNMASI 
Türkiye Günlüğü Dergisi 144. Güz sayısında; Ankara'da Milli Meclis'in toplanması, Misak-ı Millî ilanı, Kâzım Karabekir kumandasındaki Şark Ordusunun Ermeni Ordusunu Oltu'da yenmesi, Kuvâ-yı Milliye'den nizâmî orduya...
MEVLANA VE MESNEVİDEN SEÇMELER
Mevlana'nın asıl adı Muhammed Celaleddin'dir. Mevlana ve Rumi kendisine sonradan verilen ünvanlardır. Mevlana: efendimiz, Rumi ise; Anadolulu anlamına gelir. Doğum yeri bugün Afganistan sınırlarında kalan, Türklerin eski ve büyük...
ÇAY SUYUNDA KURBAĞA
Karabey Ağa, kıtlık yılları bilinen 1940'lı yıllarda Şingâh mahallesinin muhtarlığını yaptı. Şeker, yağ, patates, ekmek gibi temel gıda maddelerinin karne ile muhtarlar tarafından dağıtıldığıbu yıllar, İkinci Dünya savaşının...
AKASYA SOKAĞINDAKİ ARMUT AĞACI
Bayburt Kalesi'ne doğru yükselen Mehmet Çelebi mahallesi, sonradan ayrıldığı Şingâh'tan daha küçük, eski bir yerleşim yeri. Kaleye son ve en kapsamlı tamiratı yaptıran Saltuklu Hükümdarı Mugusiddin Tuğrul Şah'ın kitabeleri...
Şehir Müzesi
1989'da Bayburt'un vilâyet, Namık Kemal Zeybek'in kültür bakanı olması ile zaman zaman gündeme gelen, sonraki yıllarda bir ara müze müdürü dahi atanan şehir müzesinin artık gerçekleşme yoluna girdiğini yetkililerden aldığımız...
HUZUR
Şiir ya da nesir kitapları yazıp yayınlamak, eski müelliflere göre günümüz yazarları için daha kolay bir iş lâkin, bir çok müellifin kaybolan eserleri gibi, şehrimizden, yakınımızdan "Celâli Divanı'' gibi, "Fetavayi El Feraizil...
BAYRAMDA DUA
Yüce Yaradan ile baş başa kalıp, birisinin söylediğini anlamadan tekrarlamak yerine, kendi konuştuğum kelimelerle içimden geldiği gibi dua etsem kabul olmaz mı ki? Ey güzel Allahım; güneşimizi esirgeme, ruhumuz kararır, üşürüz.. Ölçülü...
ZOR GÜNLER
Tüm insanlığı tehdit eden, din mezhep, ırk, zengin, fakir ayırmayan, torpil-rüşvet bilmeyen, bulaşıcı ve acımasız düşmana karşı alınan, alınmaya çalışılan tedbirler ve yaşananlar türlü düşünceler uyandırıyor hepimizde. Alışkanlıklarımıza...
UZAKTAKİ KÖY
Genç yaşında parasız, pulsuz geldiği İstanbul'da, uzun yıllar gurbetçilik yapıp bilek gücüyle çalıştıktan sonra, kendi işini kuran, bu arada hatırı sayılır miktarda mal mülk edinen Halit Efendi, yaşlanınca elini ayağını ticarî...
ŞEHİTLERE MEKTUP
Şehitlerin mekânının cennet olduğunu bildiren kutsal kitabımız, size karşı ihmallerin ortaya çıkardığı vicdan azabımızı bir nebze hafifletiyor. 17 Temmuz 1916'da ilk düşman birliği Çoruh boyundan şehrimize girince; destanlaştırdığınız...
VEFA
Yaşadığı ortamda duygu ve düşünceleri dile getirip tüm yurtta tanınan, Zihnî,Celali, Hicrani gibi şairlerimizde en çok işlenen tema, ayrılık acısı (hicran) ve vefasızlıktan şikâyettir. Emin Fevki Efendi de meşhur şarkısında, "Seni...
Çoruh'un Doğduğu Yer
Osmanlı Devleti döneminde Çermeli nahiyesi (1) olan Çermeli deresi yerleşimi, çoğunluğu Çoruh'un ana kolunun ortadan aktığı Mescit dağlarına doğru yükselerek uzanan verimli vadide, az bir kısmı engebeli arazide olmak üzere İspir kazasına...
EFSANE GÜÇ VE AŞK HİKÂYESİ
Anadolu'da, İran'da, Mezopotamya'da binlerce yıl önce yaşadığına inanılan güçlü insanların anlatıldığı, Köroğlu, Zaloğlu Rüstem, Gılgamış destanları vardır ama sevdanın anlatıldığı; sonu bazen ilahî aşka giden,...
Asri Hoca
1939 yılında Bayburt'ta doğup ilk ve ortaokulu Bayburt'ta bitiren Asri Çubukçu, liseyi Erzurum'da, yüksek tahsilini ise Ankara İlahiyat Fakültesi'nde ikmal etti. Yozgat'ta İmam Hatip Okulu öğretmenliğinden sonra, 1972'de...
Yedigöller ve Yol
Çaykara'ya bağlı üç mahallelik Haldizen köyü (yeni ismi Demirkapı) ve Bayburt'a bağlı Üzengili (Aşhınas), Ardıçgöze ve Göloba köylerinin bulunduğu yüksek arazideki Yedigöller; Atlas Dergisi'nin 2009 yılında ilân ettiği...
Kadim Bereket Yolları
Karadeniz ile Anadolu arasında uçsuz bucaksız bir duvar gibi uzanan Soğanlı Sıradağları ve Artvin'e doğru bu sıradağların devamı olan Kaçkar'lardan kopmuş gibi duran yüce Yamalı Dağı; denizden gelip Soğanlı sırtlarından Bayburt...
Değirmenlerimiz
Buğdayın öğütülüp un yapıldığı su değirmenleri, toplumumuzda ikibinli yıllara kadar ekonomik hayatın olduğu kadar sosyal ve kültürel hayatın da vazgeçilmez unsurlarındandı. Yeterli suyu olan hemen her köyde değirmen bulunurdu. Taşlarının...
21 Şubat ve Dertlerimiz
21 Şubat'ın bu yılki kutlamasında hoşgörüden yoksun insanlara malzeme çıktı. Başlangıçta İstiklal Marşı'nı okuyup oturan protokolün "her zaman yapıldığı gibi" sahnelenen tiyatro parçasına ilave edilen İstiklâl Marşı okunurken...
Bir Seferberlik Hikâyesi
O zamanlar kullandığımız "rûmi" takvimden dolayı, "Doksanüç Harbi" diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Osmanlı Devleti'nin kayıpları büyüktü. Daha önemli olan husus ise, İmparatorluğun zayıf yönlerinin, noksanlarının...
Çözüm bekleyen sorunlarımız
Bayburt'un acil çözüm bekleyen sorunları hiç bitmez. Yerel seçimler yaklaşırken şöyle ilk düşünüşte aklımıza gelenleri sıralayalım dedik. 1) "Koruk" denilen; 7 metre kaliteli topraktan sonra çakıl ve su tabakasına ulaşılmış,...
Dede Korkut'a dair...
Merhum Prof. Fuat Köprülü'nün bütün Türk Edebiyatından daha ağır bastığını söylediği, yine merhum Prof. Muharrem Ergin'in "Gerçekten Dede Korkut Kitabı Türk edebiyatının en büyük âbidelerinin Türk dilinin en güzel eserlerinin...
Muhabbet Bakîdir Bu Dünya Fani (Süleyman Ruhî)
Ahmet Hasbî Efendi'nin Seferberlik sonrası eski yazıyla başlatıp, harf inkılabından sonra yeni yazıya da başarılı bir şekilde adapte ettiği Bayburt'un Milli Eğitiminde işler yoluna girince kendisine; 1930'da, o zamanki ismi Pulur...