U. Ahmet Aker
U. Ahmet Aker
Yazarın Makaleleri
Bayburt Yazısı
1054 yılında, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey komutasındaki Oğuzlarla tanışan Bayburt  1071'den sonra Türklerin ikâmet ettiği yer oldu. 1514 yılında Osmanlı egemenliğine geçinceye dek bir çok beylik ve devletin egemenliği...
Genç Osman   
Bağdat muhafızı Bekir Subaşı'nın 1623 yılında isyan edip İran Şahı Abbas'tan Osmanlı'ya karşı yardım istemesi ile Safevi Ordusu Bağdat'ı zahmetsiz teslim aldı, Bağdat on dört yıl İranlılarda kaldı. 1514 Çaldıran...
Cumhuriyet Dönemi’nde Bayburt (1923-1950)
Dr. Öğretim Üyesi Serdar Göktaş yazdığı kitapta; 1923'den başlayarak 1950'ye kadar Bayburt'un fiziki yapısını, tarihsel sürecini, idari ve siyasi durumunu, sosyo-kültürel durumunu, nüfus ve eğitim durumunu, belediye işleyişini,...
 TURNA
Aşıkların, şairlerin muhakkak bir şiirine konu ettiği, dertlilerin içlerini döktüğü, dünyadaki her milletten insan topluluğunda edebiyatın, sanatın, tasavvufun, şarkının, türkünün vazgeçilmez figürü olan, Anadolu'da turna veya...
GARİP HİKÂYE
Prof. Saim Sakaoğlu Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi iken Bayburtlu Zihnî hakkında çok önemli çalışmalara imza atmıştı. 1928 yılından itibaren Bayburtlu Zihnî hakkında ilk akademik çalışmaları yapan Z. Fahri...
MENGÜCEKGAZİ’DE 
Erzincan Mengücekgazi Hastanesi büyük bir hastane. Adını aldığı Mengücek Gazi Erzincan, Kemah, Şebinkarahisar ve Divriği'ye hakim olan Mengücüklü (Mengücekli) beyliğinin kurucusu. Mengücük Gazi, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın...
HACI OSMAN
Doğu Karadeniz boyunca uzanan Soğanlı Dağları'ndan kopup gelen gümüş renkli, buz gibi alabalık derelerinin suladığı, aynı dağların eteklerine yaslanmış verimli arazilere ve daha çok Çaykara civarından gelenlerin kullandığı Kuşmer...
TERZİLERİN PİRİ
Osmanlı Devletinde yedek subaylar, medrese mezunları arasında yapılan sınavla seçilirdi. Erzurum'da yapılan ve çok az kazananı olan sınavı başarıp, tabur imamı olarak Harb-i Umumi'ye katılan Ahmet Hasbi Efendi, Kop cephesindeyken...
Çocuk Sevinci
Hayat boyunca yaşanan olayların büyük kısmı unutulur, çok azı hatıra olarak ölünceye kadar insan hafızasında kalır. Unutulmayan anıların mutlu edeni de vardır, akla gelince gözleri buğulandırıp iki damla yaş indireni de. Ülkü...
"Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına"
Takside bu türkü çalıyordu, düşüncelere daldım, daha önce aklıma takılıp bir tarafa yazdıklarımı hatırladım; yüz yıllardır sıkıntılarımız, dertlerimiz, sevinçlerimiz için söylemişiz türküleri, rahatlamışız onlarla, dert serdeyse...
MİMAR SİNAN’IN ESERLERİ VE KORUMA ANLAYIŞI 
Mimar Sinan'ın yaklaşık elli yılda yaptığı eserlerinin sayısı, değişik kaynaklarda 335, 365, 375, 477 gibi farklı sayılarda veriliyor. Şehrin dokusu ve çevresiyle ele alındığı eski eserleri koruma anlayışı ise günümüzde örnek...
ÖZÜ KALEŞEHRİ VE OZULULAR
Özü Kalesi'ni 1492 yılında Kırım Tatarlarının Hanı Mengi Giray, Lehistan'a karşı inşa ettirmiş. Bu yıllarda Kırım Osmanlı Devleti'ne tabi bir hanlıktı. Kaleşehir, 1493'de Rus Kazakların eline geçse de, 1502'de...
DOĞU CEPHESİNİN ÖNEMLİ BİR SAFHASI: BAYBURT SAVUNMASI 
Türkiye Günlüğü Dergisi 144. Güz sayısında; Ankara'da Milli Meclis'in toplanması, Misak-ı Millî ilanı, Kâzım Karabekir kumandasındaki Şark Ordusunun Ermeni Ordusunu Oltu'da yenmesi, Kuvâ-yı Milliye'den nizâmî orduya...
MEVLANA VE MESNEVİDEN SEÇMELER
Mevlana'nın asıl adı Muhammed Celaleddin'dir. Mevlana ve Rumi kendisine sonradan verilen ünvanlardır. Mevlana: efendimiz, Rumi ise; Anadolulu anlamına gelir. Doğum yeri bugün Afganistan sınırlarında kalan, Türklerin eski ve büyük...
ÇAY SUYUNDA KURBAĞA
Karabey Ağa, kıtlık yılları bilinen 1940'lı yıllarda Şingâh mahallesinin muhtarlığını yaptı. Şeker, yağ, patates, ekmek gibi temel gıda maddelerinin karne ile muhtarlar tarafından dağıtıldığıbu yıllar, İkinci Dünya savaşının...
AKASYA SOKAĞINDAKİ ARMUT AĞACI
Bayburt Kalesi'ne doğru yükselen Mehmet Çelebi mahallesi, sonradan ayrıldığı Şingâh'tan daha küçük, eski bir yerleşim yeri. Kaleye son ve en kapsamlı tamiratı yaptıran Saltuklu Hükümdarı Mugusiddin Tuğrul Şah'ın kitabeleri...
Şehir Müzesi
1989'da Bayburt'un vilâyet, Namık Kemal Zeybek'in kültür bakanı olması ile zaman zaman gündeme gelen, sonraki yıllarda bir ara müze müdürü dahi atanan şehir müzesinin artık gerçekleşme yoluna girdiğini yetkililerden aldığımız...
HUZUR
Şiir ya da nesir kitapları yazıp yayınlamak, eski müelliflere göre günümüz yazarları için daha kolay bir iş lâkin, bir çok müellifin kaybolan eserleri gibi, şehrimizden, yakınımızdan "Celâli Divanı'' gibi, "Fetavayi El Feraizil...
BAYRAMDA DUA
Yüce Yaradan ile baş başa kalıp, birisinin söylediğini anlamadan tekrarlamak yerine, kendi konuştuğum kelimelerle içimden geldiği gibi dua etsem kabul olmaz mı ki? Ey güzel Allahım; güneşimizi esirgeme, ruhumuz kararır, üşürüz.. Ölçülü...
ZOR GÜNLER
Tüm insanlığı tehdit eden, din mezhep, ırk, zengin, fakir ayırmayan, torpil-rüşvet bilmeyen, bulaşıcı ve acımasız düşmana karşı alınan, alınmaya çalışılan tedbirler ve yaşananlar türlü düşünceler uyandırıyor hepimizde. Alışkanlıklarımıza...
UZAKTAKİ KÖY
Genç yaşında parasız, pulsuz geldiği İstanbul'da, uzun yıllar gurbetçilik yapıp bilek gücüyle çalıştıktan sonra, kendi işini kuran, bu arada hatırı sayılır miktarda mal mülk edinen Halit Efendi, yaşlanınca elini ayağını ticarî...
ŞEHİTLERE MEKTUP
Şehitlerin mekânının cennet olduğunu bildiren kutsal kitabımız, size karşı ihmallerin ortaya çıkardığı vicdan azabımızı bir nebze hafifletiyor. 17 Temmuz 1916'da ilk düşman birliği Çoruh boyundan şehrimize girince; destanlaştırdığınız...
VEFA
Yaşadığı ortamda duygu ve düşünceleri dile getirip tüm yurtta tanınan, Zihnî,Celali, Hicrani gibi şairlerimizde en çok işlenen tema, ayrılık acısı (hicran) ve vefasızlıktan şikâyettir. Emin Fevki Efendi de meşhur şarkısında, "Seni...
Çoruh'un Doğduğu Yer
Osmanlı Devleti döneminde Çermeli nahiyesi (1) olan Çermeli deresi yerleşimi, çoğunluğu Çoruh'un ana kolunun ortadan aktığı Mescit dağlarına doğru yükselerek uzanan verimli vadide, az bir kısmı engebeli arazide olmak üzere İspir kazasına...