Murat Okutmuş
Murat Okutmuş
Yazarın Makaleleri
Bir zamanlar Taş Köprü
Bayburt'un kent merkezindeki bilinen en eski köprüsü Çarşı Köprüsü'dür. Bayburtlu Zihni'nin 1800'lü yıllarda tarih düşürdüğü Çarşı Köprüsü'nün yapımını üstlenenler kentte 'Köprücü' soy ismiyle...
Aydın Topçu nam-ı diğer 'Zurnacı Aydın'
Bayburt'ta son 40 yılın önemli müzisyenlerinden biri o. Yüzlerce yıllık tarihi ile Anadolu'nun en önemli nefesli çalgıları arasında yer alan zurna söz konusu olduğunda ise Bayburt özelinde en başta sayılacak birkaç isim arasında...
Vağında’ya dair birkaç not ve iki fıkra
Vağında, yeni ismi Çayırköprü. Aydıntepe ile Konursu arasına kurulu. Çoruh'un bir kolu, bu köyün kenarından kıvrılarak devam ediyor. Bayburtluların Çoruh ile olan hoş ilişkisinin bir benzeri Vağında'da yaşanıyor.  Vağında'ya...
İki ölüm arası şiir ve bağnaz geleneğin hicvi: İbrahim Yılmazoğlu
1940 yılında Bayburt'un Aşağı Kırzı köyünde doğdu. Köy halkının kendi imkânları ile yaptırdığı okula başladığında henüz 6 yaşına ayak basmamıştı. 15 gün kadar öğretmeninin peşinden ‘beni de okula al öğretmenim'...
Duduzar'daki mezar ve şu ‘Bamsı Beyrek’ bahsi…
2000'li yılların başı, matbaaya bir tanıdık geliyor. Duduzar'da Beyböyrek mezarının yanında bir Abdulvahap Gazi varlığından bahsediyor, konuyla ilgilendiğini(!) ve bu gerçeği artık görünür kılmak için çaba harcadığını...
Gözleri değil ama elleri görüyor!
1939 Büyük Erzincan Depremi, elli haneli o köyden, tam kırk canı toprak altına almıştı. Aralık ayının son günlerine denk gelen ve 52 saniyede 400 kilometrelik bir alanı kırıp geçiren depremin ardından köy çadırlara mahkûm olmuştu! Çetin...
Ekmeğin zor yolculuğundan aklıma düşenler, aklımda kalanlar...
İnsanlık tarihinin en özel ve en temel besin maddesi ekmek, zorlu üretim aşamasının ardından tezgâhlardaki yerini alıyor. Son zamanlarda artan fiyatı ile çokça gündem olan ekmek, Bayburt'ta bazı noktalara ise zorlu üretim aşamasının...
Memleket sevgisinin tezahürü: BAYPROJE
"Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) düşüncesi, Kasım 2010'da Bayburt Postası Gazetesi'nde, Bayburt'taki şehircilik uygulamalarında estetik kaygıların yeterli seviyede dikkate alınmadığını konu alan ve...
26 yaşında Bayburt aşığı bir genç ve bir gazete...
Anadolu basını için ‘bulundukları şehrin nefesidir' veya ‘şehrin hafızasıdır' yakıştırması yapılır. Öyledir, özellikle kentler hakkında yapılan bilimsel araştırmalarda ilk olarak gazetelere göz atılır. Böylelikle biraz...
Âşık Sümmânî Divanı’nda Celâlî Baba şiirleri ve Kulnuri’nin yutturmaları!
Erzurum Büyükşehir Belediyesi yayınlarından çıkmış Âşık Sümmâni Divânı adlı eser. Dr. Abdullah Erkal imzalı. Abdullah Erkal bir akademisyen, Türk Dili Uzmanı, çalışmaları ise daha çok divan şiiri üzerine.. 815 sayfa hacimli eser,...
Baksı Vakfı ve ‘Bayburt Halk Müziği’
Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlenen ve bugün 20 yaşını geride bırakırken, ulusal ve uluslararası ödülleriyle bilinen Baksı Müzesi'nin, kent halk...
Bayburt ya da bir hicran yurdu...
'Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı…” Dünyanın en meşhur Bayburtlusuna ait yukarıda yer alan dize.. Osmanlı-Rus savaşlarının ardından kentindeki yıkılmışlığı, biçareliği gören Zihni'nin...