Prof. Dr. Yunus Özger
Prof. Dr. Yunus Özger
Yazarın Makaleleri
Tarih Boyunca Bayburt'un Kentsel ve Mekânsal Gelişimi 
Bundan birkaç sene evvelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan bir proje ile 81 vilayetin tarihsel ve mekânsal gelişiminin gün yüzüne çıkartılması hedeflendi. Yüzlerce akademisyenin desteğiyle hazırlanan...
Bayburt nüfus kayıtları neden eskilere gitmiyor?
Şimdilerde dijital dönüşüm projeleri çerçevesinde pek çok bilgiye e-devletten ulaşmak mümkün. Bunlardan biri de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından hazırlanan alt-üst soy verileridir....
Diplomasinin Bir Unsuru Olarak Osmanlı'da Doğum Günü Kutlamaları
Toplumsal bir varlık olan insan, mutluluğunu ve kederini ötekiyle paylaşma ihtiyacı duyar. Doğum günü kutlamaları da bu gayeye matuftur. Şimdilerde hemen her evde kutlanan ve hayatın bir parçası haline gelen geleneğin kökleri aslında oldukça...
İŞGALDEN KURTULUŞUN SONRASINDA BAYBURT’UN AHVALİ
Bugün 21 Şubat 2022, güzide şehrimiz Bayburt'un Rus işgali ve Ermeni mezaliminden kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Aziz şehitlerimizin ruhları şâd olsun. Kurtuluş günü vesilesiyle sizlere Osmanlı Arşivinde bulduğumuz, yeni bir belgeye...
OSMANLI DÖNEMİ BAYBURT’TA KİMSESİZ ÇOCUKLARA YÖNELİK TAMAMLANAMAYAN BİR PROJE
Tarihi hafızanın saklandığı Osmanlı Arşivinde, milyonlarca belge bulunmaktadır. Bu koca deryada, güzide şehrimiz Bayburt'la ilgili şimdilik dijital ortamda taranabilen 3342 belgeye ulaşılmaktadır. Sayının ileriki yıllarda artması kuvvetle...
1911 YILINDA BAYBURT VE KÖYLERİN NÜFUS DURUMU
Güzel şehrimiz Bayburt'un nüfus durumuyla ilgili olarak 2015 yılında Bayburt Nüfus Defterleri adlı kitabı neşretmiştik. Bilindiği üzere Osmanlı'da ilk nüfus sayımına 1831 yılında başlanmış ancak Bayburt'un sayımı 1835'te...
OSMANLI DÖNEMİ BAYBURT’TA SAĞLIK SEKTÖRÜ
                                                                         ...
19. YÜZYILDA BAYBURT KÖYLERİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATI
Kadim şehrimiz Bayburt'un tarihi geçmişi oldukça eskilere dayanmaktadır. 19.Yüzyılda Bayburt şehir merkezinde on altı mahalle bulunuyordu. Köy sayısı ise yüzyılın ortalarında 125 iken, sonlarına doğru 1871 ve 1873 yıllarında 143,...
OSMANLIDAN CUMHURİYETE İSPİR VE GÜMÜŞHANE’DEN BAYBURT’A BAĞLANAN KÖYLER MESELESİ
19. Yüzyıl başlarında Bayburt'un köy sayısı tam olarak bilinmemekle beraber, yüzyılın ikinci yarısında idarî ünitedeki gelişmelere bağlı bir takım değişmeler meydana gelmiştir. 1835'te Erzurum Eyaletinin bir kazası olan Bayburt'un...
Osmanlı Dönemi Bayburt’ta Kuraklık Yılları
Aşık Veysel'in ifadesiyle insanın sadık yâri olan kara toprak, karnı kazma ile bel ile yarılsa, yüzü tırnak ile yırtılsa, yine de gül ile karşılar insanı. Çünkü bereketin kaynağıdır toprak. 'Toprağı işleyen, ekmeği dişler”...
OSMANLI DÖNEMİ BAYBURT’TA ÇİÇEK AŞISI UYGULAMALARI
İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi süreci hepimizin hayata bakışını değiştirdi. Meğer kıymetini bilemediğimiz ne de çok şey varmış dedirtti bizlere… Sultan Süleyman'ın o meşhur sözlerini hatırladık bir kez daha… 'Halk...
1927 BASIMLI HAYAT DERGİSİNDE ŞAİR ZİHNİ
Bayburt denildiğinde akla ilk gelen isimlerin başında şüphesiz Şair Zihni gelir. Hemen bütün Bayburtluların hafızasında Zihni'ye ait bir koşma bulunur. Zihni, eskilerin deyimiyle meşahir-i şuara-yı Bayburt'tur. 19. Yüzyıl Türk...
OSMANLI DÖNEMİ BAYBURT’TA BİR YETKİ TARTIŞMASI VE ÇÖZÜMÜ
Geleneksel Osmanlı devlet felsefesi; 'cihan bir bağdır, divarı devlet, devletin nâzımı kanundur” şeklinde dillere pelesenk olmuş meşhur adalet dairesi etrafında teşekkül etmiştir. Adalet, hem mülkün hem de dünya barışının temeli...
OSMANLI ORDUSUNDA EMEKLİLİK SİSTEMİ
Memleketimizin yaşı ulu olan insanlarının eskiden kullandıkları bir 'tekaüt” kelimesi vardı. Şimdilerde modern çağın Z kuşağının bunu duyma ihtimali biraz zayıf olsa da onların ebeveynleri için tekaüt kelimesi çok anlam ifade ederdi....
OSMANLI DÖNEMİ BAYBURT’TA KOLERA SALGINI VE SONUÇLARI
Herkesçe malum olduğu üzere, önceden uzaklarda bir diyar ve uzaklığın sembolü olarak bilinen ama içinde yaşadığımız post-modern dönemde ve enformasyon çağında ulaşım ve iletişim ağlarının hızı sayesinde yanı başımızda bir köy...
Avrupalı Seyyahların Bayburt İzlenimleri
18 Mart 2018 tarihli Bayburt Postası'nda yerli seyyahların Bayburt izlenimlerini sizlerle paylaşmış ve bir sonraki yazıda yabancı gezginlerin bakışını aktaracağımı söylemiştim. Aradan hayli zaman geçse de sözümüzü yerine getirmek...
OSMANLI DÖNEMİ YERLİ GEZGİNLERİN BAYBURT İZLENİMLERİ
Kadim şehir Bayburt, Marco Polo'dan Whitman'a, Âşık Mehmed'den Evliya Çelebi'ye pek çok seyyahın uğrak yeri olmuştur. Seyyahlar Bayburt'a ya Trabzon'dan Erzurum ve ötesine giderken ya da tam tersi istikamette seyahat...
1925’te Bayburt'un ahvali
Bayburt tarihinin en önemli günlerinden biri, şüphesiz 21 Şubat 1918'dir. Şanlı Kop savunmaları yapılmasına rağmen 1916'da Rus işgaline uğrayan Bayburt; Rusların burayı terk edişi sonrasında Ermeni çetelerin mezalimine uğradı....
Sultan II. Abdühamid'in sigortacılığa bakışı ve ilk yerli sigorta şirketinin kuruluşu
İnsanın sahip olduğu değerleri tehdit eden riskler ve tehlikeler, insanla birlikte var olmuştur. Eskiçağlardan günümüze gerek bireyler, gerek devletler bu riskleri ortadan kaldırmak için dönemin sosyo-ekonomik faktörlerine uygun olarak muhtelif...
Son dönem Osmanlı bürokrasisinde Bayburtlu devlet adamları
Ülkemizin her bir köşesi birbirinden güzeldir ama Bayburt'un başka bir yeri vardır Bayburtlunun yüreğinde. Kadim şehrin tarihi zenginliklerini okudukça övünmekte haklıdır Bayburtlular. İşte böylesi tarih sahifelerinden birini daha sizlerle...
100. Yılında Ermeni Sorunu
Geçenlerde Katolik dünyasının lideri Papa'nın 'soykırım” sözcüğünü kullanmasıyla beraber Türk ve dünya kamuoyu bir anda tekrar Ermeni sorununa odaklandı. Papa'nın böylesi bir sözcüğü Nisan ayında kullanması, oldukça...
19. Yüzyılda Bayburt’ta Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı
19. yüzyılda Bayburt ve köylerinde aile yapısı hakkında nüfus yoklama defterlerinde ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Ancak bu dönemdeki nüfus defterlerinde ailenin sadece erkek bireyleri kaydedilmiştir. Defterlerden elde edilen verilere göre,...
Kelkit ve Şiran kazalarının Bayburt Sancağı’ndan ayrılış hikayesi
19. Yüzyılın son çeyreği, Osmanlı sosyal, siyasi ve ekonomik hayatında olduğu kadar Bayburt'ta da derin izler bırakmıştır. Aslında her şey, adına 93 harbi denilen önceki kuşakların dillerinden düşürmedikleri, meşhur hikayelerin...
Osmanlı’da belediyecilik ve Bayburt Belediyesi
Osmanlı Devleti'nde modern belediyeciliğin doğuşu, Batı ile temasın bir neticesi olarak Kırım Savaşı (1853-1856) döneminde ortaya çıkmıştır. Belediyelerin yükümlülük alanına giren işler, bu tarihten önce başka kurumlar tarafından...