İyi Parti adayı Özyıldırım, projelerini anlattı

İyi Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Yunus Özyıldırım, basın mensupları ile kahvaltıda buluşarak projelerini anlattı.

İyi Parti adayı Özyıldırım, projelerini anlattı
Bayburt Postası - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas’ın da katılımıyla Bayburt Konaklama’da yapılan toplantıda açılış konuşmasını İyi Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı yaptı.

İyi Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, yaşanabilir bir Bayburt inşa etmek için kolları sıvadıklarını, şehrin güzelliklerimi günyüzüne çıkaracak projelere imza atılacağını kaydetti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas ise, "İYİ Parti hiçbir zaman toplumu bölmeye, ayırmaya, birbirinden faklılaştırmaya kalkmayan tam tersine dostlukları pekiştirmeye, bu güzel vatanın üstünde Türk milleti olarak hep birlikte, beraberce, kardeşçe yaşama ideallerini benimsemiş bir partidir" dedi.

Sukas, 31 Mart seçimleri öncesi ülkede 'beka' sorununun tartışıldığını anımsatarak, "Değil devlete ihanet etmek, değil ihanet edenlerle birlikte yer almak bunun karşısında olarak her türlü fedakarlığa, her türlü zorluğa göğüs germiş insanlarız." diye konuştu.

Daha sonra slayt eşliğinde projelerini açıklayan Yunus Özyıldırım, kentsel dönüşüm konusunda vatandaş odaklı bir projeye imza atılacağını, imar planı revizyonu, Çoruh Nehri üzerindeki köprüler, tarihi eserlerin restorasyonu, şehir içi bisiklet yolu, tarihi mekanlar için mobil barkod uygulaması, ağaçlandırma, köy ürünleri pazarı, eğitim, yaşlı bakım evleri, arıcılık, ata sporu cirit, konu başlıkları altında proje detaylarını açıkladı.

Yunus Özyıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kentsel dönüşüm

*Bayburt Zahit ve Veysel mahallelerinde yaklaşık 350.000 m2 lik alanda tüm hak sahiplerinin rızasına dayalı kentsel dönüşüm çalışması yapılacaktır.

*Çalışma kapsamında ön incelemeler sonucunda, yaklaşık 210.000 m2 konut alanı (E:1.4) 3000 adet konut 60 dükkan 80.000 m2 park alanı inşaa edilmesi öngörülmektedir.

*Seçim sürecinin hemen akabinde saha çalışmaları başlatılarak arazi verileri toplanarak, hak sahipliliği listeleri oluşturulacaktır.

*Kentsel tasarım çalışmaları ve imar planı onay süreci eş zamanlı yürütülecektir. Uzlaşma görüşmelerinin tamamlanması akabinde yapım ihale çalışması başlatılacaktır.

Yeni Şehir

Bayburt’un sürdürülebilir gelişimini amaçlayan uzun dönemli ve esnek planlama çalışmalarına ihtiyacı vardır. Sürdürülebilir ekolojik tasarım kriterleri esas alınarak yeni şehrin Çoruh Nehri ile bütünleşik olarak tasarlanacaktır. Sürdürülebilir gelişimi amaçlayan, uzun dönemli ve esnek planlama çalışması hayata geçirilecektir.

İmar Plan Revizyonu

Kentin güncel ihtiyaçları doğrultusunda imar planı yenilenerek;
- Kentin sanayi gelişimi,
- Alt merkezlerin oluşturulması,
- Gelişme alanlarının yönlendirilmesi,
- Ulaşım sorunlarının çözülmesi,
- Turizm bölgelerinin tayini
- Kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi
- Yeni şehir oluşumu için arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.
- İmar planı revizyonu ile; çevre düzeni planına uygun olarak Yenişehir projesi, üniversite, sanayi, şehir merkezi ve kırsal alan ilişkileri bir bütün  olarak ele alınacak ve kalkınma amaçlı uygulanabilir stratejik mekânsal plan elde edilecektir.

Çoruh Köprü ve Geçitlerin Modernizasyonu

Çoruh Nehri kent içinde iki yaka arasında ulaşım ve erişebilirliği düşürmektedir. Özellikle yaya geçirgenliği çok düşüktür.

İki yaka arasındaki ulaşım olanaklarının güçlendirilmesi amacıyla Nehir üzerinde modern işlevsel ve ayrıca balık tutma ceplerinin de bulunduğu, seyir olanaklarının da sağlanabileceği işlevsel yaya köprüleri inşa edilecektir.

Kent İçi Caddelerde Kavşak Tretuar ve Peyzaj Düzenlemesi

- Cumhuriyet Caddesi
- Saat Kulesi Meydan ve Çevresi
- Danişmendiler Caddesi
- Saraybosna Caddesi
- Koruk Caddesi
- Vali Nihat Üçyıldız Caddesi
- Ayyıldız Caddesi
- Akşemsettin Caddesi ve dört yol kavşaklarında yol düzenlemesi yapılacaktır.
- Kavşak noktalarında geometrik düzenlemeler, refüj ve şerit düzenlemeleri,
- Peyzaj tasarımları ve tretuvar çalışmaları yapılacaktır.
- Ana caddeler üzerinde iklime uyguın bitki türlerinin yer alacağı dört mevsim yeşil kalabilen, az bakım gerektiren, sulama ihtiyacı olmayan çalı ve çalı grubu bitkiler tercih edilecektir.

Kent İçi Bisiklet Yolu Düzenlemesi

Topografyanın elverdiği, az eğimli alanlarda Çoruh vadisi, kent merkezi ve meydanlarla bağlantılı bisiklet yolları inşa edilecek, bisiklet park alanları oluşturulacaktır. Bisiklet kullanma alışkanlığını geliştirilerek, bisiklet kent içi ulaşım aracı haline getirilecektir.

Eski Eserlerin Restore Edilmesi

Geleneksel doku içerisinde yer alan sağlıklaştırılarak, tarihi doku içinde bulunan Tarihi Bayburt Evleri restore edilerek kent hafızası yaşatılacaktır.

Bu alanlar turizme kazandırılacak, kısa süreli konaklama sağlayan pansiyonculuk faaliyetleri geliştirilerek bölge halkı için gelir kaynağı oluşturulacaktır.

Bayburt Tarihini Anlatan Mobil Uygulama

Tarihi eserlerin bulunduğu alanlara «QR barkod» tabelaları yerleştirilerek, ziyaretçilerin ziyaret ettikleri mekanın tarihi hakkında bilgi edinmeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda bilişim altyapısı ve bilgilendirme videoları hazırlanacaktır.

Konaklama ve Turizmin Geliştirlmesi Projesi

Bayburt’ta misafirhaneler dışında nitelikli ve yıldızlı konaklama tesisleri var olmasına rağmen yetersiz.
Hizmetler sektörünün istihdam oluşturacak boyutlara ulaşması ve tarımsal sanayi girdilerinin arttırılması ile birlikte  çekim haline gelmesi beklenen Bayburt nitelikli konaklama tesislerine ihtiyaç duyacaktır.

İmar planları ile kente hakim manzara noktalarında turizm alanları belirlenecek, özel sektörün konaklama turizmine yönelik tesis yapımı teşvik edilecek etaplar halinde pansiyonculuk, apart otel ve yıldızlı otel tesisleri yatırımlarının önü açılacaktır.

Yeni Dolmuş Durakları

Toplu taşıma durakları iklim koşulları göz önünde bulundurularak korunaklı hale getirilecektir. Ayrıca kent içi ulaşıma yönelik bilgilerin ve kent haritasının yer alacağı dijital ekranlı akıllı duraklara dönüştürülecektir.

Kent Çevresi Ağaçlandırma ve Kent Ormanı Projesi

Ağaç varlığı son derece az olan Bayburt’ta özellikle kale çevresinden başlanılmak, yüksek alanlar, vadi kaolları hızla ağaçlandırılacak, bitki örtüsü zenginleştirilecek ve estetik kent siluetinin oluşması sağlanacaktır.

Köy Ürünleri Pazarı Projesi

Doğal köy ürünlerinin satılacağı, yarı açık köy pazarı ile köylülere doğrudan pazarlama olanağı sağlanacaktır.

Eğitime Doğrudan Destek Sağlanması

Dar gelirli (400) ilk ve ortaokul öğrencisine yönelik yılda 9 ay olmak üzere nakdi yardım verilerek eğitime doğrudan destek sağlanacaktır.
               
İleri Yaş Bakım Evleri Projesi

Yaşlı vatandaşlarımızın sosyal hayattan kopmalarını engellemek ve sosyalleşmelerini sağlamak için
“Yaşam Evi” kuruyoruz.

Ata Sporunun Daha da Gelişmesi İçin Spor Sahası

Cirit sahası zemini deniz kumundan yapılacak.
İlimizde mevcut yeterince at barınma ve bakım yerleri.
Seyir tribünleri, otopark ve sporcuların konaklama yerleri.
Türkiye Şampiyonalarının da düzenlenebileceği bir düzeyde bütün alt yapısı ile beraber şehrimizin hizmetine sunulacaktır.

Bayburt Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi

Meslek edindirme ve mesleki eğitim kursları ile iş başı eğitimlerin insan kaynağı yetiştirmeye ve tutmaya dayalı olarak, yeni gelişen faaliyet alanlarına uygun kadın iş gücünün oluşturulması amaçlanmaktadır.
Piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla meslek edindirme ve geliştirme kursları verilecektir.

Tohum Üretim Tesisi Projesi

Bayburt iklim ve arazi varlığı açısından tohumculuğun gelişmesine elverişli koşulları taşımaktadır.

Tohumculuğun geliştirilerek sertifikalı ürün olarak pazarlanması ile katma değeri yüksek organize tarımsal faaliyetler teşvik edilecektir.

Bu bağlamda tarımsal sanayinin gelişmesi sağlanacaktır.

Arıcılığın Markalaştırılması ve Arı Ürünleri Paketleme Tesisi Kurulması

Bayburt’un Doğal Mera Alanlarının varlığı Arıcılık ve Organik Bal Üretimi Açısından çok büyük avantaj sağlamaktadır. Yatırım maliyeti olmayan hızlı bir istihdam olanağı oluşturmaktadır.

Arıcılığın Markalaştırılması ve Arı Ürünleri Paketleme Tesisi Kurulması
Dökme balcılık yerine ürünün üretici tarafından toplanıp paketlenmesi ve dağıtımının yapıldığı tesisler oluşturularak toptan ve perakende olarak pazara sunulması sağlanacaktır.

Yem Bitkileri Üretim Tesisi Projesi

Tarım sektörleri arasında hayvancılık, katma değer yaratma imkanı en fazla olanıdır. Hayvancılık et, süt ve diğer hayvansal ürünler sanayii dışında, doğrudan hayvancılığa dayalı ilaç, yem ve hayvancılık ekipman sanayi kolları ile yeni istihdam alanları da yaratarak ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır.

Hayvancılığın geliştirilmesi ve yem sanayi Bayburt için önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Bayburtta atıl bulunan yem sanayi tesisinin faaliyete geçirilmesi yönünde özelleştirilen  tesislerin faaliyete geçirilmesi için her türlü destek verilecektir.

Bu kapsamda kırsal alanlarında kalkınmasına olanak sağlayacak canlı hayvan yem üretimi, işlenmesi, paketlenmesi ambalajlı ürün olarak satışı kırsal alan da dahil olmak üzere ekonomik kalkınma için fırsat oluşturacaktır.

Çiftçiler paydaş kurumlarla birlikte oluşturulacak Belediye öncülüğündeki yatırımlarla desteklenecek, optimum büyüklükte kooperatifleşme ve tesisleşme işlemlerine hızla hayata geçirilecektir.

Peyzaj Bitkileri Üretim Tesisi Projesi

Bayburt’ta iklim ve toprak yapısı ile her tür fidan üretimine elverişli olduğundan bu potansiyelin değerlendirilmesi gereklidir.

Peyzaj düzenlemesinde kullanılan bitki türlerinin çeşitlendirilerek büyükşehirlere ve çevre illere peyzaj ürünü olarak pazarlanacaktır.

Bayburt’un geniş arazi varlığı ve bitki potansiyeli istihdama yönelik olarak değerlendirilmiş olunacaktır."

Toplantıya 21. Dönem Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş, İyi Parti Bayburt Kurucu Başkanı Süleyman Burç, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ergül, İl Genel Meclisi Üyesi adayları ile belediye meclisi üyesi adayları katıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
özcan 3 yıl önce

sayın yunus özyıldırım özellikle yap sat işi yaptığı için kentsel dönüşümü sıla kentte ihaleleri nasıl yaptıysa yapar işi bilen adam bence para kazanmayı öğrenen adama belediye teslim edilmeli yani yunus özyıldırım ticari zekası ile belediyeyi yönetir kabiliyeti fazla bir aday bayburt onu tanıyor o bayburt u o efsane sıla kent başkanı ve efsane artık ticarette her türlü becerir her türlü ama

Avatar
Mantıklı 3 yıl önce

Güzel projeler. Akp nin projeleri gibi yalan yanlış değil. Şu an da çarşıda yalan projelerin gösterimi var sürekli. Ne yaptınız ki ne yapacaksınız?
Yunus bey iyi partide olmasaydı kesin seçilirdi. Fakat chp hep ve bilmem hangi partiyle ittifak yapan bir parti bayburttan başkan çıkaramaz.

Avatar
Rahman 3 yıl önce

Yunus bey geçmişten beri tanınan, sevilen ,babacan ve bayburt dokusuna en uygun başkan adayı olarak öne çıkıyor.. Fatih bey be Hükmü beyin biraz daha halktan kopuk elitist bir yönleri olduğu aşikar.. Belediye seçimlerinde halktan birinin başkan olması ve siyasi kimliğin çok ön plana çıkmaması gerektiğini düşünüyorum.. Bayburt için sayın Özyıldırım halkın reis olması demektir umarım bu fırsat heba edilmez...

Avatar
a.mehdi öztürk 3 yıl önce

genar arş bayburt anketi"c.hur ittifakı yüzde 90-millet ittifakı sınıfta kaldı.??
galiba sn hükmü bey önde gözüküyor.!!!.