2023'e Doğru Spor Eğitim Çalıştayı'nın sonuç raporu yayınlandı

2. Maarif Kongresi kapsamında Türk Eğitim-Sen Bayburt Şubesi tarafından düzenlenen 2023'e Doğru Spor Eğitimi Çalıştayı'nın sonuç raporu yayınlandı.

2023'e Doğru Spor Eğitim Çalıştayı'nın sonuç raporu yayınlandı

Bayburt Postası - 2. Maarif Kongresi kapsamında Türk Eğitim-Sen Bayburt Şubesi tarafından düzenlenen 2023'e Doğru Spor Eğitimi Çalıştayı'nın sonuç raporu yayınlandı. Hem genel hem Bayburt özelinde spor eğitimi ile ilgili tüm sorunların görüşüldüğü çalıştayda, katılımcılar Bayburt'ta spor eğitimi anlamında eksikler ve yapılması gerekenleri belirledi. Bayburt'ta görev yapan akademisyenler, beden eğitimi öğretmenleri, spor yöneticileri, antrenörler, sporcuların katılımıyla gerçekleşen çalıştayda spor eğitimi masaya yatırıldı.     

Spor Eğitiminde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri, Spor Ekonomisinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri, Spor ve Okul Yönetimlerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri, Spor ve Eğitimde İletişim Problemleri ve Çözüm Önerileri, Spor ve Eğitimde Tesis ve Sportif Malzemelere Yönelik Problemler ve Çözüm Önerileri, Spor Kulüplerinin Diğer Problemler ve Çözüm Önerileri, Sportif Organizasyonlara Yönelik Problemler ve Çözüm Önerileri isimli 7 başlık altında yapılan toplantılarda problemler ve çözüm önerileri ortaya konuldu. 

Bayburt'ta spor lisesinin eksikliği, İl dışı müsabakaya katılımlarda verilen ödeneklerin az olması, Bayburt Belediyesinde spor alanı ile ilgili sorumlu birim bulunmaması, Spor paydaşları arasındaki iletişim kopuklukları, Bayburt ilinde spor salonu eksiklikleri, Bayburt ilinde aktif olan kulüp sayısının az olması, Spor organizasyonlarının bölgesel dağılımlarından kaynaklanan sorunlar başlıklarında ortaya konulan promlemlere katılımcılar tarafından çözüm önerileri getirildi. 

İşte o rapor:

1- Spor Eğitiminde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

Problem    
Bayburt ilinde spor lisesinin eksikliği

Çözüm Önerisi
Spor Lisesi bulunmayan illerde spor yeteneğine sahip öğrenciler spor okullarında okumak yerine ilgi ve yetenek alanı olmayan farklı liselere yönlendirilerek yetenekleri köreltilmektedir.  Bu nedenle gerekli altyapı oluşturularak ilimizde spor lisesi açılmalı.
Spor lisesine gelecek öğrencilerin yaşları itibari ile yeterli sportif beceri kazanamamış olabilir. Bu nedenle daha erken yaşlarda bu becerileri kazandırmaya yönelik ortaokul sürecinde altyapı faaliyetleri oluşturulmalı. Spora başlama yaşı, ilköğretim çağı olduğu için spor liselerine ek olarak spor ortaokulu kavramı geliştirilmeli. İmam-hatip ortaokulları bu duruma örnek olarak verilebilir.
Müfredat programından kaynaklanan problemler ve yarışma takvimleri ile uyumsuzluğu,
Müfredat programlarının ve müsabaka takvimlerinin bölgesel iklim koşullarına göre esnetilebilmesi,
Okullarda ders saatlerinin geç bitmesi nedeniyle sporcuların antrenman yapma saatleri sınırlanmakta hatta kış aylarında yok olmaktadır. Bu sorun taşımalı eğitimde çok daha ciddi boyutlardadır. Sporcu öğrencilerin antrenmanlara katılımları sağlanmalı, gerekirse uzaktan eğitim vb. eğitim araçlarıyla eksiklikleri giderilebilmeli,
Beden Eğitimi ve Spor ders saatlerinin az olması ve önem verilmemesi,
Akademik ders saatleri sayısının azaltılmalı, sosyal faaliyetlerin, sporun ve beden eğitimi ders saatlerinin sayısının artırılmalı,
Beden Eğitimi derslerinde test çözülmesi veya başka etkinliklere izin verilmemeli,
Beden eğitimi derslerinin (LGS, TYT AYT) gibi sınavlarda okul başarı kriterine katkı sağlaması ve puan getirmesi bakımından zorunlu hale getirilmesi, 
İlköğretim kademesinde de Beden Eğitimi öğretmeninin derse girmesi gerekmektedir.
Ortaokul kademesinde spor altyapısı geliştirmeye yönelik özel spor proje sınıfları oluşturulmalı,
Spor lisesi kurulana kadar meslek liselerinde spor bölümleri açılmalı,
Okullarda Beden Eğitimi derslerinin seçmeli dersler arasında ikinci planda görülmesi,
Ders dışı egzersiz programlarının zorunlu hale getirilmesi,
Spora yönelik faaliyetlere ağırlık vererek akademik başarıyı arttırmaya yönelik projeler geliştirilmeli ve desteklenmeli,
Spor ders ve ders dışı faaliyetlere yönelik okul idarecilerinin olumlu tutum eksiklikleri,
Okul yöneticilerinin Beden Eğitimi dersine yönelik tutumları için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin oluşturulması, 
Okul yöneticilerine, okullarının sportif başarılarına göre performans puanı verilmesi,
Akademik başarısı yüksek öğrencilerin Beden Eğitimi derslerine katılımlarındaki eksiklikler,
Dersleri iyi olan öğrencilerin ahlaki ve kişilik gelişimlerini desteklemek ve spor yaparken durumları gözlemlemek için beden eğitimi derslerine katılımları artırılmalı,
Üniversite sınavına hazırlık gerekçesi ile öğrenciler spordan uzaklaştırılmamalı. Bunun için üniversite sınavlarında lise eğitiminde yapılan sosyal, sanat ve spor etkinliklerine katılımı teşvik etmek için YKS sınavlarında ek puan oluşturulmalı,
Akademik dersler ve okul ortamında sorun yaşayan öğrencilerden kaynaklı problemler,
Bu öğrenciler belirli bir spor branşına yönlendirilerek başarma hazzını yaşamalı, böylece eğitim ortamına daha kolay adapte olacak, kendini daha iyi ifadece edecektir.
Öğrencilerin belirli sportif branşlara yönlendirilmesinden kaynaklı problemler
Spora yönlendirmede öğrencilerin amaçları belirlenmeli ve kulüplere yönelik tercihler arttırılmalı 
Yetenek ve beceriye göre takımlar oluşturulmalı
Köy okullarında beden eğitimi ve spora yönelik faaliyetlerin eksikliği
Köy okullarında spor yapmanın çok önemli olmadığı düşünülüyor. Akademik başarı tercih ediliyor. Gençlerin spora olan ilgisi azalıyor. Bu nedenle köy okullarındaki öğrencilere yönelik fırsat eşitliği sağlayacak eğitim ortaları oluşturulmalı
Okullarda beden eğitimi öğretmeni yeterlilikleri
Beden eğitimi öğretmenlerinin her öğretim kademesine yönelik özelleşmelerini sağlayacak hizmet içi eğitim programları uygulanmalı,
İlkokul kademesinde beden eğitimi öğretmenleri istihdam edilmeli,
Okullarda beden eğitimi öğretmeni haricinde antrenör istihdamı sağlanmalı,
Ülkemizde spor bilimcilere yeterince destek verilmemesi
Ülkemizde sporun gelişimi için spor bilimcilerin çalışmalarına gereken desteğin verilmesi
Yetenek seçimindeki eksiklikler
Çocuklar yetenek taraması ile başarılı olacağı branşlara yönlendirilmeli ve bunlar takip edilmeli. Bu konuda sporun tüm paydaşları ortak bir hareket alanı oluşturmalı
Yetenek tarama uygulamalarının daha erken yaşlarda başlatılması 
Köylerde yetenek taraması uygulanması
Teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri
Teknoloji bağımlılığı diğer sosyal yaşantıdan kopardığı gibi çocukları fiziksel aktivitelerden de alıkoymaktadır. Bu nedenle öğrencilerin boş zamanlarını sportif aktivitelerle geçirmesine yönelik tüm spor paydaşları daha fazla aktivite organize etmeli
Sportif branş çeşitliliğinin azlığı
Ülkemizde spor denilince akla futbol geliyor. Bu algı değiştirilerek spor yelpazesi genişletilmeli. Çeşitli uygulamalarla çocuklar hiç bilmedikleri branşlarla tanıştırılıp spora olan ilgileri artırılmalı,

2- Spor Ekonomisinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

Problem
İl dışı müsabakaya katılımlarda verilen ödeneklerin az olması

Çözüm Önerisi
Maliye Bakanlığına bağlı olan spor harcırahlarının artırılması,
İl dışında müsabakalara katılan okullara ve kulüplere yerel yönetimlerin ekonomik destek sağlaması,
Okul sporlarına yönelik yerel yada ulusal sponsor desteğinin olması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,
Müsabakalara katılan öğretmenlerin / akademisyenlerin idari izinli sayılmalarına rağmen ders ücretleri kesilmektedir. Bu durumun yasal düzenlemeler ile giderilmesi,
Branşlara yönelik kamu kaynaklarının dağıtımından kaynaklı problemler
Spora ayrılan bütçe her branşlara adaletli olacak şekilde dağıtmalı, her branşın ihtiyacı kadarı tam olarak karşılanmalı (Atlı cirit gibi, bazı spor branşlarının daha pahalı gereçlere sahip olması nedeniyle maddi olarak daha fazla desteklenmeli)
Her kademedeki sporcular ödüllendirilmeli
Geleneksel sporlara yönelik kaynaklar artırılmalı
Sponsorluklarla ilgili problemler
Sponsorluk harcamaları, daha fazla vergi muafiyeti ile desteklenmeli,
Spor hizmetlerinde sürdürülebilir kaynakların olmaması
Özellikle belirli gelirleri olmayan amatör kulüplerin sürdürülebilir ekonomik kaynaklara sahip olmaları ve bu faaliyetlerinde vergiden muaf tutulmaları,
Spor kulüplerinin Avrupa Birliği, KOSGEB ve SODES gibi girişimcilik projeleri ile desteklenmeli, proje hazırlama ve yürütmede kulüplere destek sağlanmalı,

3- Spor ve Okul Yönetimlerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri    

Problem    
Bayburt Belediyesinde spor alanı ile ilgili sorumlu birim bulunmaması

Çözüm Önerisi
Bayburt Belediyesinin ilgili yasal mevzuatlara göre spor alanı ile ilgili Şube Müdürlüğü kurulması ve personel istihdam edilmesi
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sağlık biriminin bulunmaması
Antrenman ve müsabakalar esnasında ortaya çıkabilecek acil durumlarda sürekli sağlık personeli tedariki sağlanması ayrıca resmi müsabakalarda 112 Acil Sağlık Personeline ihtiyacı ortadan kaldırmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sağlık birimi kurulması
Spor yöneticilerinin yeterlilikleri,
Sporda idari amirlik görevinde spor geçmişi olmayan kişiler yerine spor yöneticiliği alan eğitimi almış ve spor geçmişi olan kişiler tercih edilmeli,
Yönetici seçiminde liyakate önem verilmeli,
Federasyon temsilcilerinin yeterlilikleri,
Federasyon temsilcilerinin branşlarda yetkin kişiler olmalı,
Siyasi otoritenin spor üzerindeki etkileri,
Spor ve siyaset birbirinden ayrılmalı, sporun doğasına uygun şekilde mücadele ortamları liyakatli idareciler tarafından sağlanmalı,
Zaman ve iş kaybına neden olan bürokratik süreçler,
Kurumlar arası protokoller ile tesis ve malzeme kullanımlarının önündeki bürokratik engeller kaldırılmalı,
Tüm kurumlar tesislerini ihtiyacı olan herkese kullandırabilmeli,
Kamu personelinin hakemlik görevlerini yaparken karşılaşılan problemler,
Kamu görevinde bulunan hakemlerin müsabaka tarihlerinde idari izinlerinin zamanında verilmesi ve bu tarihlerde kendi kurumlarında başka bir görev için mecburi tutulmaması,
Yatırım planlamalarından kaynaklanan problemler,
Yatırımlar yapılırken gerekli planlamaların doğru yapılmamalı, ihtiyaçlar belirlenirken ilgili tüm paydaşların görüşleri alınmalı,
Bölgenin coğrafi şartları dikkate alınmalı,

4- Spor ve Eğitimde İletişim Problemleri ve Çözüm Önerileri

Problem    
Spor paydaşları arasındaki iletişim kopuklukları

Çözüm Önerisi
Sportif iletişimi güçlendirmeye yönelik ilimizde düzenli olarak spor şuraları yapılmalı,
Spor paydaşları arasında protokollerle işbirlikleri arttırılmalı, ortak eğitimler düzenlenmeli,    
Veli ve ailelerle iletişim eksiklikleri    
Veliler çocuklarının diğer derslere yoğunluk vermesini, yeteneği ve ilgi alanı olmayan bölümleri okumaları için baskı oluşturabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin yeteneklerinin velilere doğru şekilde aktarılarak bu tutumlarından caydıracak iletişim ortamları oluşturulmalı,
Antrenörler ile veliler arasında iletişimi artırmaya yönelik toplantılara önem verilmeli
Velilerin müsabakaları izlemeleri teşvik edilmeli
Beden eğitimi öğretmenleri ile kulüp antrenörleri arasındaki iletişim eksiklikleri
Beden eğitimi öğretmenleri yetenekli sporcuları belirleyerek yetenekleri doğrultunda kulüp antrenörlerine yönlendirebilmesi ve antrenörlerin de okullardaki sporcularının durumlarını takip edebilmeleri için iletişim kanallarını güçlendirilmeli,
Başarılı sporcularla gençler arasındaki iletişim eksikliği
Çocukların spor olan ilgilerini artırmak ve rol modeller oluşturmak için tanınmış sporcularla öğrenciler arasında iletişim ortamları geliştirilmeli
Müsabakalardan halkın yeterince haberdar olmaması
Şehirde spor müsabakalarına yönelik afiş ve diğer görseller yaygınca kullanılmalı,
Basında müsabakalara yönelik duyurulara yer verilmeli,
Sosyal medya etkili bir şekilde kullanılmalı,

5- Spor ve Eğitimde Tesis ve Sportif Malzemelere Yönelik Problemler ve Çözüm Önerileri

Problem    
Bayburt ilinde spor salonu eksiklikleri

Çözüm Önerisi
İlimizde olimpik kapalı spor salonu yapılmalı,
Kulüpler için antrenman salonları inşa edilmeli, özellikle ilimizde ön planda olan boks, atlı sporlar ve bilek güreşi gibi branşlara yönelik alanlar güçlendirilmeli,
Yerel yönetimlerde tesisleşmeye katkı sağlanmalı (semt sahaları gibi),
Engelli vatandaşlara yönelik spor tesislerinin inşa edilmesi gerekir.
Kurumlar arası işbirliği protokolleri ile kurumlar birbirine ait olan tesisleri kullanabilmeli,
Spor lisesi kurulması için gerekli tesislerin eksikliği
Spor lisesi için derslik ve spor salonlarının inşa edilmesi,
Okul sporları için yeterli ve kullanışlı spor salonlarının olmaması,
Okullarda ana spor salonlarının olması,
Üniversite spor tesislerinin okul faaliyetleri içinde kullanılması,
Spor tesislerinin bakım-onarım problemleri
Sporla ilgili tüm kurumların bakım-onarım ihtiyacı olan salonlara doğrudan hizmet vermesine yönelik iş birliği protokolleri oluşturulmalı,
Öğrenci ve sporcu taşımacılığında araç eksikliği
Milli eğitim ve yerel yönetimlere ait araçlarının okul spor faaliyetlerinde kullanılması,
Lisanslı sporcuların antrenman ve müsabakaya katılımlarına destek olmak için belediyeler ücretsiz ya da indirimli seyahat imkânı sağlamalı,

6- Spor Kulüplerinin Diğer Problemler ve Çözüm Önerileri

Problem    
Bayburt ilinde aktif olan kulüp sayısının az olması

Çözüm Önerisi
İlimizde aktif olan kulüp sayısının artırılmasına yönelik dernek ya da şahıs faaliyetleri desteklenmeli,
Okul spor kulüplerinin kuruluş sistemi değiştirilmeli, okullarda federasyonlara ait faaliyetlere katılacak statülerde kulüpler oluşturulmalı,
Kulüplerin her mahallede olacak şekilde oluşturulması ve spor yarışmalarını mahallelere taşımak ve geliştirmek,
Üniversite spor kulüplerinin daha aktif olarak sisteme katılması
Bayburt ilinde müsabaka yapılan branşların az olması
Spor kulüplerine yönelik malzeme ve diğer ekonomik desteklerle faaliyet alanları genişletilmeli 
Açık alanda yapılan branşların sayısı artırılmalı,
Aktif olarak kulüplerde yer alan sporcu sayılarının az olması
Spor kulüplerine yönelik malzeme ve diğer ekonomik desteklerle sporcu sayısı artırılabilir

7- Sportif Organizasyonlara Yönelik Problemler ve Çözüm Önerileri

Problem
Spor organizasyonlarının bölgesel dağılımlarından kaynaklanan sorunlar

Çözüm Önerisi
Bayburt gibi nüfusu az olan illerde çeşitli düzeyde ve farklı branşlarda, ulusal ve uluslararası spor müsabakaları gerçekleştirilmeli, İnsanların spora ilgisi artırılmalı, organizasyonlar sayesinde küçük şehirlerin ekonomisi ve bu sayede spor ekonomisi desteklenmeli,
Bayburt ilinde spor organizasyonlarının şehrin farklı alanlarında yapılmaması
Spor yarışmalarını mahallelere taşımak ve geliştirmek,
Bayburt ilinde spor organizasyonların belirli branşlarla sınırlı olması
Farklı spor dallarına yönelik spor organizasyonları oluşturulmalı,
Açık alanda yapılan branşlarına yönelik müsabakaların sayı ve çeşitliliği artırılmalı,
Herkes için spor anlayışını yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetler organize edilmeli
Bayburt ilinde kadınlara yönelik faaliyet sayısının yetersizliği
Kadınlara yönelik spor faaliyetleri düzenleyerek kadınların sporun içerisine çekilmesi sağlanmalı
Bayburt ilinde okul sporlarında hakem yetersizlikleri    
Hakem kursları açmak ve bu kurslara üniversite öğrencilerinin teşvik edilmesini sağlamak,
Hakem kurslarına yerel kesimde yaşayanların teşvik edilmesini sağlamak,
İdari amirlerin ödül törenlerine katılım problemleri
Organizasyonların önemini artırmak için ödüller üst düzey yöneticileri tarafından takdim edilmeli."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.