banner164

Bayburt Üniversitesi’ne 38 kişilik yeni kadro

Büyüyen ve her geçen gün gelişen  Bayburt Üniversitesi yeni öğretim elemanları alımı için ilan yayınladı. İlana göre Bayburt Üniversitesi’ne 27 Öğretim Üyesi, 9 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman ve 1 Uzman olmak üzere toplam 38 kişilik yeni kadro alımı yapılacak. Başvuru şartları, tarihler ve gerekli belgelerin açıklandığı ilanlarda ön değerlendirme ve sınav sonuçlarının üniversite web adresi www.bayburt.edu.tr’den duyurulacağı açıklandı. İşte o duyurular:

Bayburt Üniversitesi’ne 38 kişilik yeni kadro

Bayburt Üniversitesi'nin ilk mezunlarıBüyüyen ve her geçen gün gelişen  Bayburt Üniversitesi yeni öğretim elemanları alımı için ilan yayınladı. İlana göre Bayburt Üniversitesi’ne 27 Öğretim Üyesi, 9 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman ve 1 Uzman olmak üzere toplam 38 kişilik yeni kadro alımı yapılacak. Başvuru şartları, tarihler ve gerekli belgelerin açıklandığı ilanlarda ön değerlendirme ve sınav sonuçlarının üniversite web adresi www.bayburt.edu.tr’den duyurulacağı açıklandı. İşte o duyurular:

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI


T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartları haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır. (Profesör ve Doçentler devamlı statüye atanacaktır.)

Başvuru  Şartları  
      
*Profesör kadroları  için, başvurulan  uzmanlık  alanını  belirten  dilekçelerine  nüfus  cüzdan  örnekleri, özgeçmiş,  Doçentlik  Belgelerinin  onaylı  örnekleri , yayın  listelerinin  eklenmesi  ve  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  altı (6)  nüsha  dosya  ile  Üniversitemiz  Rektörlük  Personel  Dairesi  Başkanlığına  başvuruda  bulunulması  gerekmektedir.

*Doçent kadroları için, başvurulan uzmanlık alanını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan dört (4)  nüsha dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan uzmanlık alanını belirten dilekçe, özgeçmiş, Doktora Belgesinin onaylı örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. , 25.  ve 26.  maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlıyor olmak.

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

*İlan edilen kadrolara başvuracak olan erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların  (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi)  çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir. Süresi içinde yapılan eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir, belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Rektörlük Tlf: (0458) 211 11 53 - 211 11 54 Fax: (0458) 211 11 28                                                                                    

İlan Tarihi:  15.06.2009

 

Birimi

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derecesi

Adet

Niteliği

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitim

Yrd.Doç.Dr.

3

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Fen Bilgisi Öğr.

Yrd.Doç.Dr.

3

2

(Fizik) İlgili alanda doktora yapmış olmak

Matematik Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.

3

2

Matematik veya Matematik eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.

3

2

Eğitim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak

Türkçe Eğitimi          

Yrd.Doç.Dr.

3

3

Türkçe Eğitimi veya Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

Resim İş Eğitimi                      

Yrd.Doç.Dr.

3

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Müzik Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Sınıf Öğretmenliği

Yrd.Doç.Dr.

4

1

(Biyoloji) İlgili alanda doktora yapmış olmak

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Politikası

Yrd.Doç.Dr

3

1

 

İktisat Teorisi

Yrd.Doç.Dr.

3

1

 

İktisadi Geliş.Uluslararası İktisat

Yrd.Doç.Dr.

3

1

 

Muhasebe ve Finansman

Yrd.Doç.Dr

3

1

 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd.Doç.Dr.

3

2

 

Yönetim ve Organizasyon

Yrd.Doç.Dr.

3

1

 

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr

3

1

 

Sayısal Yöntemler

Yrd.Doç.Dr.

3

1

 

Hukuk Bilimleri

Yrd.Doç.Dr.

3

1

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd.Doç.Dr

4

1

 

Uluslar arası İlişkiler

Yrd.Doç.Dr.

4

1

 

Uluslar arası Hukuk

Yrd.Doç.Dr.

4

1

 

Siyasi Tarih

Yrd.Doç.Dr

4

1

 

Mühendislik Fakültesi

Yapı

Yrd.Doç.Dr.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Hidrolik

Yrd.Doç.Dr.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Geoteknik

Yrd.Doç.Dr

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Mekanik (İnşaat)

Yrd.Doç.Dr.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Gıda Bilimi

Yrd.Doç.Dr.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olma


ÖNEMLİ

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır.

Üniversite Adı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

11 Haziran 2009

 

Fakülte Adı

M.Y.O.

Son Başvuru Tarihi

25 Haziran 2009

 

Bölüm Adı

 

Ön Değerlendirme Tarihi

01 Temmuz 2009

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

06 Temmuz 2009

 

Kadro Tipi

Öğretim Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

08 Temmuz 2009

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

6

 

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

Üniversite Adı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

11 Haziran 2009

 

Fakülte Adı

M.Y.O.

Son Başvuru Tarihi

25 Haziran 2009

 

Bölüm Adı

 

Ön Değerlendirme Tarihi

01 Temmuz 2009

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

06 Temmuz 2009

 

Kadro Tipi

Öğretim Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

08 Temmuz 2009

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

6

 

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu olmak.

 

Üniversite Adı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

11 Haziran 2009

 

Fakülte Adı

M.Y.O.

Son Başvuru Tarihi

25 Haziran 2009

 

Bölüm Adı

 

Ön Değerlendirme Tarihi

01 Temmuz 2009

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

06 Temmuz 2009

 

Kadro Tipi

Öğretim Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

08 Temmuz 2009

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

6

 

Hukuk Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olup alanında Yüksek Lisans Yapmış olmak.

 

Üniversite Adı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

11 Haziran 2009

 

Fakülte Adı

M.Y.O.

Son Başvuru Tarihi

25 Haziran 2009

 

Bölüm Adı

 

Ön Değerlendirme Tarihi

01 Temmuz 2009

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

06 Temmuz 2009

 

Kadro Tipi

Öğretim Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

08 Temmuz 2009

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

6

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu olmak.

 

Üniversite Adı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

11 Haziran 2009

 

Fakülte Adı

M.Y.O.

Son Başvuru Tarihi

25 Haziran 2009

 

Bölüm Adı

 

Ön Değerlendirme Tarihi

01 Temmuz 2009

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

06 Temmuz 2009

 

Kadro Tipi

Öğretim Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

08 Temmuz 2009

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

1

 

Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Mezunu olmak.

 

Üniversite Adı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

11 Haziran 2009

 

Fakülte Adı

M.Y.O.

Son Başvuru Tarihi

25 Haziran 2009

 

Bölüm Adı

 

Ön Değerlendirme Tarihi

01 Temmuz 2009

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

06 Temmuz 2009

 

Kadro Tipi

Öğretim Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

08 Temmuz 2009

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

6

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu olmak.

 

Üniversite Adı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

11 Haziran 2009

 

Fakülte Adı

M.Y.O.

Son Başvuru Tarihi

25 Haziran 2009

 

Bölüm Adı

 

Ön Değerlendirme Tarihi

01 Temmuz 2009

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

06 Temmuz 2009

 

Kadro Tipi

Öğretim Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

08 Temmuz 2009

 

Kadro Sayısı

2

Kadro Derecesi

6

 

Fakültelerin Elektronik ve Bilgisayar Bölümü (Teknik Eğitim Fakülteleri dahil) mezunu olmak

 

Üniversite Adı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

11 Haziran 2009

 

Fakülte Adı

M.Y.O.

Son Başvuru Tarihi

25 Haziran 2009

 

Bölüm Adı

 

Ön Değerlendirme Tarihi

01 Temmuz 2009

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

06 Temmuz 2009

 

Kadro Tipi

Öğretim Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

08 Temmuz 2009

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

1

 

 


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Mezunu olmak.

 

 


Üniversite Adı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

11 Haziran 2009

 

Fakülte Adı

REKTÖRLÜK

Son Başvuru Tarihi

25 Haziran 2009

 

Bölüm Adı

 

Ön Değerlendirme Tarihi

01 Temmuz 2009

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

06 Temmuz 2009

 

Kadro Tipi

Uzman

Sonuç Açıklama Tarihi

08 Temmuz 2009

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

6

 

 

 

Fakültelerin Kütüphanecelik veya Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun olmak

 

Üniversite Adı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

11 Haziran 2009

 

Fakülte Adı

REKTÖRLÜK

Son Başvuru Tarihi

25 Haziran 2009

 

Bölüm Adı

 

Ön Değerlendirme Tarihi

01 Temmuz 2009

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

06 Temmuz 2009

 

Kadro Tipi

Okutman

Sonuç Açıklama Tarihi

08 Temmuz 2009

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

6

 

 

 

Fen Edebiyat, Edebiyat Fakültelerinin Tarih, Eğitim Fakültelerinin Tarih Eğitimi bölümü mezunu olup alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

 


Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.